En Çok Okunanlar

Editör Görüşü

Yeni Başeditöre Devir Teslim Zamanı

Haluk Eraksoy

Olgu Sunumu

Erythema Multiforme’yle Komplike Olmuş İki Orf Olgusu

Mehmet Okan Yıldırım ve Ömer Karaşahin

Olgu Sunumu

Ülseratif Koliti Olan Bir Hastada Sitomegalovirus Koliti

Özlem Akdoğan ve Diğerleri

1301-143X 1309-1484

Derleme

Fosfomisin: Geçmişe Dönüş

Gülşen Hazırolan

Özgün Araştırma

COVID-19 Pandemisinde Birinci Dalga: Tek Merkez Deneyimi

Zehra Çağla Karakoç ve Diğerleri

Özgün Araştırma

COVID-19 Geçiren Sağlık Çalışanlarının Değerlendirilmesi

Esma Eren ve Diğerleri

Özgün Araştırma

Bir Üniversite Hastanesindeki Hekimlerin Bağışıklamayla İlgili Tutumları

Didem Han-Yekdeş ve Diğerleri

Özgün Araştırma

İzmir İlinde Bruselloz Prevalansı ve İlişkili Riskler

Hüseyin Avni Tarakçı ve Diğerleri

Özgün Araştırma

HIV’le İnfekte Bireylerde Sifilis Koinfeksiyonunun Değerlendirilmesi

Harika Öykü Dinç ve Diğerleri

Bilimsel Danışmanlara Teşekkür

Bilimsel Danışmanlara Teşekkür

Haluk ERAKSOY