Danışman Değerlendirme Süreci

Yazarlar makale gönderimlerini Klimik Dergisi’nin online makale kabul sistemi üzerinden yapar. Sisteme yüklenen makaleler öncelikle teknik açıdan kontrol edilir. Yazım dili, şekil ve tablolar, makaleyle ilgili gerekli belgeler (yazar katkı formu, telif hakkı onay formu, olgu sunumları için hasta onamı, etik kurul onayı), kaynak gösterimi gözden geçirilir ve intihal kontrolü yapılır. Bu aşamayı geçen makale baş editöre yönlendirilir. Baş editör makale içeriğinin dergi yayın politikası ile uyumlu olup olmadığını, dergi yayın kurallarına uygun hazırlanıp hazırlanmadığını, alana bilimsel katkısını değerlendirir. Bu değerlendirmeyi geçen makaleler bilimsel içerik kontrol sürecinin başlatılması için editöre yönlendirilir. Editör makalenin bilimsel içeriğini değerlendirmeleri, öneri, eleştiri ve katkılarını bildirmeleri için sistem üzerinden en az iki danışman atar. Gerekli gördüğü durumlarda ayrıca İstatistik Editörü’ne de yönlendirir. Danışmanların konusunda uzman kişiler arasından, yazarlarla çıkar çatışması olmayan kişilerden seçilmesine özen gösterilir. Makale danışmanlara gönderilirken herhangi bir yanlılığı engellemek için yazar ve çalışmanın yapıldığı kurum bilgileri gizlenir. Danışmanların öneri, eleştiri ve katkıları editör tarafından gözden geçirilir ve yeterli bulunduğu takdirde yazara iletilir. Editör gerekli gördüğü durumlarda makaleyi değerlendirmek üzere başka danışmanlara da yönlendirir. Öneri, eleştiri ve katkılar yazarlara iletilirken danışman isimleri gizlenir. Böylelikle makalelerin bilimsel içeriğinin çift kör yöntemle, yanlılıktan uzak ve objektif bir şekilde değerlendirilmesi sağlanır. Yazarların gerekli düzenlemeleri yapmalarının ardından makale tekrar editöre ve editörden de danışmanlara gönderilerek yeniden değerlendirilir. Bu değerlendirmede yeterli görülen makaleler yayımlanmak üzere kabul edilir. Danışmanların yayımlanmaya uygun görmediği makaleler reddedilir. Yayıma kabul edilen makaleler İngilizce ve Türkçe dil editörleri tarafından gözden geçirildikten sonra yayıncı tarafından dizilir, makalenin dizilmiş hali son kontrol için yazarlara gönderilerek onayları alınır. Bu şekilde yayıma hazır hale gelen makaleler derginin web sitesinde elektronik olarak yayımlanır. 

Baş Editör, makaleleri, yazarların yaşından, etnik kökeninden, cinsiyetinden, uyruğundan, dini inancından, cinsel yöneliminden ve siyasi görüşünden bağımsız olarak değerlendirir. 

Danışman değerlendirmeleri objektif olmalıdır. Bir danışmanın aşağıdaki hususları dikkate alarak değerlendirmesini yapması beklenir: 

  • Makale yeni ve önemli bir bilgi içeriyor mu?
  • Özet, makalenin içeriğini anlaşılır bir şekilde tanımlıyor mu?
  • Çalışmanın hipotezi, amacı açık bir şekilde belirtilmiş mi?
  • Araştırma yöntemi anlaşılır şekilde tanımlanmış mı? Yöntem hipotezi test etmek için uygun mu?
  • Bulgular kısmında çalışmadan elde edilen bulgular yorum katılmadan, açık ve anlaşılır şekilde verilmiş mi?
  • Tartışma kısmında yapılan yorum ve varılan sonuçlar bulgularla destekleniyor mu?
  • Ulusal ve uluslararası çalışmalara yeterli referans verilmiş mi?
  • Makalenin dili kurallara uygun ve anlaşılır mı?

Danışmanlar, gönderilen makalelere ilişkin tüm bilginin, makale yayınlanana kadar gizli kalmasını sağlamalı ve yazar tarafında herhangi bir telif hakkı ihlali ve intihal fark ederlerse editöre raporlamalıdır.

Danışman, makale konusu hakkında kendisini yetkin görmüyorsa ya da makaleyi zamanında değerlendiremeyecekse, editöre bu durumu en kısa zamanda bildirmeli ve danışman sürecine kendisini dahil etmemesini istemelidir.

Makaleler yazarların özel mülkü niteliğindedir. Danışmanlar ve yayın kurulu üyeleri başka kişilerle makaleleri tartışamazlar. 

Cilt 37, Sayı 2 Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2