En Çok Okunanlar

Amaç Kapsam

Klimik Dergisi, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik) Derneği’nin bilimsel içerikli resmi yayın organıdır; Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 3 sayı yayımlanmaktadır.

Klimik Dergisi’nin hedefi, bilimsel açıdan yüksek nitelikli araştırma makalelerini yayımlamaktır. Ayrıca derleme, editör görüşü, editöre mektup ve olgu sunumları da kabul edilmektedir. Klimik Dergisi, yayın dili hem Türkçe hem de İngilizce olan, bağımsız ve önyargısız danışmanlık (peer-review) ilkelerine dayanan uluslararası bir dergidir. Makaleler danışman ve yazar açısından “çift-kör” sistemine göre değerlendirilmektedir. Klimik Dergisi’nin hedef kitlesi, infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanları ile infeksiyon hastalıklarına ilgi duyan tüm uzmanlar ve pratisyen hekimlerdir.

Klimik Dergisi, Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EMBASE, Scopus, CINAHL, Gale/Cengage Learning, EBSCO, HINARI, ProQuest tarafından dizinlenmektedir.

Abone İşlemleri

Klimik Dergisi, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik)  Derneği üyelerine ücretsiz olarak dağıtılmaktadır. Tüm makalelerin özet ve tam metinlerine http://www.klimikdergisi.org adresinden ulaşılabilmektedir. Dergiye abone olmak isteyenler, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik)  Derneği’ne başvurmalıdır.

Adres: İnönü Mah. Cumhuriyet Cad. Suna Apt. No. 79 D. 5,
Şişli, TR-34373 İstanbul, Türkiye
Tel: 0 212 219 54 82
Faks: 0 212 219 54 82
E-posta: [email protected]

Baskı İzinleri ve Reklam

Baskı izinleri ve reklam için başvurular Editör Ofisine yapılmalıdır.
Editör: Prof. Dr. Alpay AZAP
Adres: Meşrutiyet Mah. Rumeli Cad. İpek Apt. No. 70 D. 7
(Rumeli Eczanesi üstü), 34363 Şişli, İstanbul
Tel: 0 212 219 54 82
Faks: 0 212 219 54 82
E-posta: [email protected]

Yazarlara Bilgi

Yazarlara Bilgi bölümüne, dergi sayfalarından ve http://www.klimikdergisi.org adresinden ulaşılabilir.

Yazıların Sorumluluğu

Klimik Dergisi’nde yayımlanan tüm yazılardaki görüş ve raporlar yazar(lar)ın görüşüdür ve Editör, Yayın Kurulu ya da Yayımcının görüşü değildir; Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik)  Derneği, Editör, Yayın Kurulu ve Yayımcı bu yazılar için herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Dergimizde asidsiz kağıt kullanılmaktadır.

Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2