En Çok Okunanlar

Amaç Kapsam

Klimik Dergisi, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik) Derneği’nin bilimsel içerikli resmi yayın organıdır; Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 3 sayı yayımlanmaktadır.

Klimik Dergisi’nin hedefi, bilimsel açıdan yüksek nitelikli araştırma makalelerini yayımlamaktır. Ayrıca derleme, editör görüşü, editöre mektup ve olgu sunumları da kabul edilmektedir. Klimik Dergisi, yayın dili hem Türkçe hem de İngilizce olan, bağımsız ve önyargısız danışmanlık (peer-review) ilkelerine dayanan uluslararası bir dergidir. Makaleler danışman ve yazar açısından “çift-kör” sistemine göre değerlendirilmektedir. Klimik Dergisi’nin hedef kitlesi, infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanları ile infeksiyon hastalıklarına ilgi duyan tüm uzmanlar ve pratisyen hekimlerdir.

Klimik Dergisi, Web of Science-Emerging Sources Citation Index, TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin, EMBASE, Scopus, CINAHL, Gale/Cengage Learning, EBSCO, HINARI, ProQuest tarafından dizinlenmektedir.

Abone İşlemleri

Klimik Dergisi, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik)  Derneği üyelerine ücretsiz olarak dağıtılmaktadır. Tüm makalelerin özet ve tam metinlerine http://www.klimikdergisi.org adresinden ulaşılabilmektedir. Dergiye abone olmak isteyenler, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik)  Derneği’ne başvurmalıdır.

Adres: İnönü Mah. Cumhuriyet Cad. Suna Apt. No. 79 D. 5,
Şişli, TR-34373 İstanbul, Türkiye
Tel: 0 212 219 54 82
Faks: 0 212 219 54 82
E-posta: [email protected]

Baskı İzinleri ve Reklam

Baskı izinleri ve reklam için başvurular Editör Ofisine yapılmalıdır.
Editör: Prof. Dr. Haluk ERAKSOY
Adres: Meşrutiyet Mah. Rumeli Cad. İpek Apt. No. 70 D. 7
(Rumeli Eczanesi üstü), 34363 Şişli, İstanbul
Tel: 0 212 219 54 82
Faks: 0 212 219 54 82
E-posta: [email protected]

Yazarlara Bilgi

Yazarlara Bilgi bölümüne, dergi sayfalarından ve http://www.klimikdergisi.org adresinden ulaşılabilir.

Yazıların Sorumluluğu

Klimik Dergisi’nde yayımlanan tüm yazılardaki görüş ve raporlar yazar(lar)ın görüşüdür ve Editör, Yayın Kurulu ya da Yayımcının görüşü değildir; Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik)  Derneği, Editör, Yayın Kurulu ve Yayımcı bu yazılar için herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Dergimizde asidsiz kağıt kullanılmaktadır.