Araştırma ve Yayın Etiği

Klimik Dergisi, en ileri yayın etiği standartlarını uygulamayı taahhüt eder. Derginin editoryal ve yayın süreçleri; “Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing published by the Committee on Publication Ethics (COPE)”, “Directory of Open Access Journals (DOAJ)”, “Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA)”, ve “World Association of Medical Editors (WAME)” kurallarına uygun olarak tasarlanmıştır. (https://publicationethics.org/resources/guidelines-new/principles-transparency-and-best-practice-scholarly-publishing)

Yayınlama sürecine dahil olan tüm tarafların (Editörler, Hakemler, Yazarlar ve Yayıncılar) aşağıdaki etik ilke ve kurallara uymaları beklenir:

 • Dergiye yayınlanmak amacıyla gönderilen ve etik kurul onayı alınması zorunluluğu olan deneysel, klinik ve ilaç araştırmaları için uluslararası anlaşmalara ve Helsinki Bildirgesi’ne uygun etik kurul onay raporu gereklidir. Etik Kurul onayı (tarih ve sayısı belirtilerek)  ve Bilgilendirilmiş Hasta Onam Formu alındığı makale içinde yazılmalıdır. Bilgilendirilmiş Hasta Onam Formu dergi tarafından talep edildiğinde gönderilmek üzere saklanmalıdır. 
 • Deneysel hayvan çalışmalarında ise yazarlar “Guide for the Care and Use of Laboratory Animals” doğrultusunda hayvan haklarını koruduklarını belirtmeli ve kurumlarından etik kurul onay raporu almalıdır. (http://www.nap.edu/catalog/5140.html )
 • Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar aşağıda verilmiştir:
  • Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırma,
  • İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
  • İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
  • Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
  • Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar,

Ayrıca;

  • Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi,
  • Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
  • Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi.
 • Yazarların, yazının konusunu oluşturan alanda kişi veya kurumlarla finansal veya maddi destek türünde çıkar çatışması olup olmadığını beyan etmeleri gereklidir. Çıkar çatışması beyanı yazının sonunda görünmelidir. 
 • Dergi, aşağıda belirtilen etik dışı uygulamaları ya da inceleme sürecini etkilemeye yönelik konuk yazarlık, uygunsuz kabul ve referansları içerme şüphesi olan hiçbir makaleyi kabul etmeyecek ya da yayımlamayacaktır:

İntihal: Başka bir yazarın eserinin tamamını ya da bir kısmını, sahibiymiş gibi, referans vermeksizin tekrar yayımlamak.

Fabrikasyon: Var olmayan veri ve sonuçları yayımlamak.

Kopyalama: Bir yayının başka dillerde yeniden basımını da kapsayan, başka bir yayından veri kullanma durumu.

Dilimleme: Bir çalışmanın sonucunu yapay olarak birden çok yayına bölmek.

 • Klimik Dergisi, yayım faaliyetlerini Yayım Etiği Komitesi (Committee on Publication Ethics: COPE) önerilerine göre yürütmektedir. Ayrıca etik açıdan tartışmalı durumların çözümlenmesi için Biyoetik Editörü görev yapmaktadır. Yayın Etiği Komitesi önerilerine göre etik açıdan uygunsuzluk tespit edilen makaleler Biyoetik Editörü’nün görüşü de alınarak yayımlanır. Etik uygunsuzluğun yayımlandıktan sonra tespit edilmesi durumunda ise Yayım Etiği Komitesi rehberine göre yayımdan çekme uygulaması yapılır. (https://publicationethics.org/files/cope-retraction-guidelines-v2.pdf)
Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2