Özet

Amaç: Sistemik bakteriyel endotoksin maruziyeti hepatik dokularda LUCOGS (“lipopolysaccharide (LPS)-unfolded protein response (UPR)- calcium overload-gene splicing”) açısından risk oluşturmaktadır.  LUCOGS mekanizması ve sepsisle ilişkili süreci başlatmak üzere birbirleriyle etkileşimi tam olarak açığa kavuşmamıştır. Bu in vivo çalışma, hepatik uçbirleştirme ve UPR arasındaki ilişkinin aydınlatılmasını amaçlamaktadır.

Yöntemler: Aydınlatılmış onam sonrasında hastaların yanık yaralarından Pseudomonas aeruginosa izolasyonu gerçekleştirilmiş ve LPS elde edilmiştir (hLPS). Erkek c57/BL6 fareler 6 gruba ayrılmıştır: 1. negatif kontrol (steril, apirojen normal salin) 2. pozitif kontrol (Tunikamisin) , 3. hLPS (3 mg/kg/intraperitoneal), 4. hLPS+ Dantrolen sodyum (kalsiyum kanal blokeri, CCI1) (A), 5. hLPS+2-aminometil fenil borinat (1 mg/kg) (CCI2) (B) ve 6. hLPS+CCI1/CCI2 (C). Uygulamalardan 2, 8 ve 24 saat sonra farelerin karaciğerleri adaptif UPR aktivasyonunun göstergesi olan XBP-1  birleştirmesinin değerlendirilmesi için çıkarılmıştır.

Bulgular: hLPS grubuna kıyasla kombine hLPS ve CCl gruplarında XBP-1  birleştirme sayısı anlamlı olarak artış göstermiştir. Kontrollere kıyasla en yüksek XBP-1 birleştirme sayısı, Grup C’de 8 ve 24 saat sonra görülmüştür.

Sonuçlar: Elde ettiğimiz veriler, CCl ile kombinasyonun, UPR gen uçbirleştirmesi modifikasyonu aracılığıyla hLPS ile indüklenmiş proinflamatuar aktivasyonu engelleyebileceğini göstermektedir. İki tür CCl uygulaması yaklaşımı ile indüklenmiş endotoksemi sonrasında hücre içi kalsiyum aşırı yüklenmesinin engellenmesi mümkün olabilir. Ayrı ayrı uygulanmalarına kıyasla kalsiyum kanal blokerlerinin birlikte uygulanmaları, (pro) inflamatuar süreçleri inhibe etme etkinliğini artırdığından sistemik dolaşımda LUGOGS yükselmesinin durdurulması ve organ yetmezliğinin engellenmesi için yeni bir strateji olarak değerlendirilebilir. Öne sürülen bu etkileşim mekanizmasının in vivo olarak daha detaylı ortaya konması için yeni uygulamanın etkinliğinin başka çalışmalarla desteklenmesi gereklidir.

Bu makelenin orjinal dili İngilizce’dir. Okumak için tıklayınız. 

Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2