Özet

Amaç: Bu çalışmada “human immunodeficiency virus” (HIV)’ın Türkiye’den bir ceza infaz kurumu kampüsündeki seroprevalansının saptanması ve risk faktörlerinin sorgulanması amaçlanmıştır.Yöntemler
: Katılımcılar, İstanbul’da bir ceza infaz kurumu kampüsünde yargılaması devam eden tutukluların kaldığı bloklardan, rasgele seçme yöntemiyle tespit edildi. Bu kesitsel çalışmanın katılımcılarının tümü ≥18 yaş erkeklerdi. Katılımcılara uygulanan ankette yaş, medeni durum, yaşadığı yer, eğitim durumu, gelir düzeyi, sigara kullanımı, alkol kullanımı, uyuşturucu kullanımı, dövmesi olup olmadığı, ortak kullandığı kişisel hijyen aletleri, kan nakli, cinsel yönelimi ve kondom kullanımı sorgulandı. Katılımcılardan alınan kan numuneleri anti-HIV yönünden tetkik edildi.Bulgular
: Çalışmamıza katılan 495 tutuklunun içinde HIV ile infekte 3 vaka mevcuttu. HIV infeksiyonunun prevalansı %0.61 olarak tespit edildi. Üç vakanın üçü de evli ve İstanbul’da yaşıyordu. İkisi ilkokul mezunu, biri lise mezunuydu. İki vaka 400 doların altında yıllık gelire sahipti. Üç vaka da damardan uyuşturucu kullanmamıştı. Üçü de evlilik dışında ve kondom kullanmaksızın cinsel ilişkide bulunmuştu.Sonuçlar
: Tutuklular arasındaki HIV infeksiyonu prevalansının, toplumunkinden yaklaşık 60 kat yüksek olması dikkat çekicidir.  Ceza infaz kurumlarına girişlerde mahkumlara HIV infeksiyonu ve onun bulaşma yolları üzerine eğitim verilmesi ve taramaların rutin hale getirilmesi, HIV infeksiyonunun kontrol altına alınması için atılması gereken öncelikli adımlar arasındadır.Cite this article as
: Şahin AR, Şahin AM, Gündüz A, Aktemur A, Kes-Uzun N. [HIV seropositivity in a penal institution in Turkey: A cross-sectional study]. Klimik Derg. 2018; 31(2): 132-4. Turkish.

Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2