Özet

Amaç: Oksidatif stres, vücudun antioksidan savunmasıyla hücrelerin serbest radikal üretimi arasındaki dengesizlik olarak tanımlanır. Kronik viral hepatit (KVH) olgularında total antioksidan kapasite (TAK) ve total oksidatif seviyenin (TOS) hastalığın şiddetiyle ilişkisini ve bu maddelerin tedaviye yanıtın izlenmesinde güvenilir bir parametre olarak kullanılabilirliğini araştırmak istedik. 

Yöntemler: Bu çalışmaya Ocak 2004-Mart 2006 tarihleri arasında, KVH tanısı alan 73 olgu alındı. Hastaların yaşları 15-70 arası değişmekteydi. KVH tanısı, klinik, serolojik ve biyokimyasal olarak konuldu. Olgular iki gruba ayrıldı: Grup 1, HBsAg-pozitif ya da anti-HCV-pozitif olan ama HBV DNA ya da HCV RNA-negatif olan olgular ve Grup 2, kanıtlanmış KVH olguları. Tüm olguların serumlarında TAK, lipid hidroperoksid (LOOH) ve TOS, Erel yöntemine göre çalışılarak χ2 yöntemiyle istatistiksel olarak incelendi.

Bulgular: TAK, LOOH ve TOL değerleri arasındaki fark iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Ortalama TAK değeri sırasıyla Grup 1 hastalarında 1.8±0.5 mmol Trolox-Eqv./lt iken, Grup 2’de 1.0±0.15 mmol Trolox-Eqv./lt (p=0.0001); LOOH Grup 1’de 5.3±2.8 µmol H202 iken, Grup 2’de10.6±10.1 µmol H202 (p=0.002) ve TOS değeri Grup 1’de 10.2±5.9 µmol H2O2 Eqv./lt iken, Grup 2’de 18.5±16.6 µmol H2O2 Eqv./lt olarak (p=0.004) bulundu. 

Sonuçlar: Grup 1 olgularında Grup 2 hastalarına oranla  TAK yüksek, TOS ve LOOH değeri düşük bulundu. Kronik hepatitlerin izleminde TAK, TOS ve LOOH hastalığın aktifleşme işaretleyicileri olarak kullanılabilir.

Cilt 37, Sayı 2 Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2