En Çok Okunanlar

Özet

Bu bildiride, 61 yaşında, kirli yaralanma sonrası acil servise başvuran ve yalnızca tetanos aşısı yapılan, 5 günlük kısa bir inkübasyon süresini takiben jeneralize tetanos gelişen bir olgu sunulmuştur. Başlangıç bulguları risus sardonicus ve trismus olan hasta, solunum yetmezliği gelişmesi üzerine intübe edilerek yoğun bakım ünitesinde takibe alınmıştır. Gelişen otonomik disfonksiyonları tedaviye rağmen gerilemeyen hasta, hastaneye yatışının 23. gününde kaybedilmiştir.

Cite this article as: Temoçin F, Köse H, Sarı S. [A case of generalized tetanus with a short incubation period].