Özet

Bu yazıda, akut başlangıçlı ve çoklu organ tutulumlu bir Cryptococcus neoformans menenjiti olgusu sunuldu. 44 yaşında erkek hasta, HIV infeksiyonu tanısıyla antiretroviral tedavi (ART) başlandıktan bir ay sonra bulantı, kusma, baş ağrısı ve genel durumunda bozulma şikayetleriyle yatırıldı. Klinik bulgular ve inceleme sonuçlarıyla pnömoni, retinit ve menenjit saptanan hastaya ampirik antibiyotik tedavisi başlandı. Beyin-omurilik sıvısı (BOS)’nın çini mürekkebi preparatında tomurcuklanmış kapsüllü maya hücreleri görüldü. BOS’ta kriptokok antijeni pozitifti ve BOS kültüründe C. neoformans üredi. Hastanın tedavisine lipozomal amfoterisin B ve flukonazol eklendi. Renal biyopsiyle alınan böbrek dokusunun histopatolojik incelemesinde yaygın parenkimal kriptokokok tutulumu saptandı. Antifungal tedavi 40. günden sonra oral flukonazolle sürdürüldü. 12 ay sonra CD4+ T hücresi sayısı 100/mm3’ün üstüne çıkınca flukonazol kesildi. ART altında ve antifungal tedavi almaksızın izlenen hastanın yüksek kreatinin düzeyleri devam etti.  Bir yıllık izlemin ardından son kreatinin değeri  2.4 mg/dl idi. Özellikle yeni tanı almış HIV-pozitif olgularda CD4+ T hücresi sayısı <100/mm3 ve serum kriptokok antijeni pozitif ise, rehberlerin de belirttiği gibi BOS’ta kriptokok antijeni araştırılmalıdır. Ayrıca renal fonksiyon bozukluğu olan HIV-pozitif hastalarda ayırıcı tanıda kriptokok infeksiyonu da düşünülmeli ve en kısa zamanda böbrek biyopsileri yapılmalıdır. HIV ile infekte olgularda kriptokok infeksiyonlarının çoklu organ tutulumuyla seyredebileceği akılda tutulmalıdır. Tanının erken konulması mortalite ve morbiditenin azaltılmasında önemlidir.Cite this article as
: Sarıgül F, Üser Ü, Öztoprak N. [Cryptococcus neoformans meningitis with renal involvement in an HIV-positive patient: A case report]. Klimik Derg. 2018; 31(2): 153-6. Turkish.

Cilt 37, Sayı 2 Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2