En Çok Okunanlar

Çok ilaca dirençli (“multi-drug resistant”, MDR) ve yaygın ilaç dirençli (“extensively drug resistant”, XDR) bakterilere bağlı infeksiyonların giderek artması ve tedavide kullanılabilecek antibiyotiklerin kısıtlı kalması önemli bir sorun haline gelmiştir. MDR ve XDR bakterilere etkili olabilecek yeni antibiyotiklerin geliştirilmesinde var olan eksiklikler, fosfomisin gibi eski antibiyotiklere geri dönüşe neden olmuştur. Fosfomisin 1969’da keşfedilen, Gram-negatif ve Gram-pozitif MDR ve XDR bakterilere karşı etkili olan geniş spektrumlu bir antibiyotiktir. Bu derlemede, fosfomisinin farmakolojik özellikleri, in vitro etkinliği, direnç mekanizmaları, diğer antibiyotiklerle kombinasyonları, klinik kullanımı ve yan etkileri ele alınmıştır.

Klimik Dergisi 2020; 33(3): 213-22.

Cite this article as: Hazırolan G. [Fosfomycin: Flashback]. Klimik Derg. 2020; 33(3): 213-22. Turkish.