Özet

Amaç: Bu prospektif çalışmada diz hiyalin kıkırdak hasarı tespitinde yağ-baskılı (FS) 3D_WATSc MR sekansın, standart MRG görüntüleri ile karşılaştırılması ve artroskopi ile korelasyonunu değerlendirilmiştir.

Yöntemler: Ortopedi ve travmatoloji uzmanı tarafından artroskopi planlanan ve diz MRG çekilmesi için refere edilen 40 hasta çalışmaya dahil edildi. Bunların 19’da artroskopide kondromalazi saptanmış olup, çalışmanın temelini oluşturmaktadır. Hiyalin kıkırdak hasarı yağ-baskılı (FS) 3D_WATSc MR sekansı ile uygun parametrede görüntülendi. Standart olarak uygulanan diz MRG görüntülemede iki boyutlu koronal T1 ağırlıklı spin eko, koronal ve sagital T2 agırlıklı spin eko, sagital ve aksial SPIR multıplanar sekanslar kullanıldı. Artroskopi altın standart alınarak, altı yüzde (patella, troklea, femoral kondiller ve tibial platolar) kıkırdak hasarı değerlendirildi, yağ-baskılı (FS) 3D_WATSc MR sekansı ve standart MRG’de duyarlılık ve özgüllük değerleri hesaplandı.

Bulgular: 40 hastada, 240 kıkırdak yüzü artroskopide değerlendirildi ve 28’inde kondromalazi saptandı. Yağ-baskılı (FS) 3D_WATSc MR sekansının kondromalazi saptamada duyarlılık ve özgüllüğü (%92, %96), standart MRG’ye (%60, %95) göre belirgin yüksektir (p<0.05). Yağ baskılı (FS) 3D_WATSc MR sekansının, artroskopi ve standart MRG de Evre 1-2 olarak belirtilen erken evre kıkırdak hasarı tespitinde daha başarılı olduğu görülmektedir (p<0.05).

Sonuç: Yağ baskılı üç boyutlu su seçici kıkırdak tarama (3D_WATSc) MR sekansı diz kıkırdak anormalliklerin tespiti için Standart MRG incelemeden daha duyarlıdır. Düşük maliyetli bu tekniğin standart incelemeye ek olarak rutin kullanımı diz kıkırdak hasarı tespitinde non-invaziv MR görüntülemenin rolünü güçlendirir.

Cilt 37, Sayı 2 Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2