Özet

Amaç: Ülkemizde, Plasmodium vivax’ın eliminasyonundan sonra, yurtdışından edinilmiş P. falciparum son yıllarda en sık karşılaşılan sıtma etkeni olmuştur. Bu çalışmada, P. falciparum’un etken olduğu ithal sıtma olgularının klinik, laboratuvar ve tedavi özellikleri tanımlanarak, bu tür ölümcül sıtmanın benzer epidemiyolojik ve klinik özellikleri olan viral kanamalı ateşler gibi infeksiyon hastalıklarından ayırt edilmesi ve böylece daha erken fark edilmesinin sağlanması amaçlanmıştır.

Yöntemler: 2000-2016 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Kliniğinde sıtma tanısıyla yatırılarak tedavi edilen hastalar retrospektif olarak incelendi. Hastanın ziyaret ettiği ülke, yakınmaları, fizik muayene ve laboratuvar bulguları, aldığı profilaksi ve tedavi bilgileri, klinik seyri, yoğun bakım birimine yatışına ve akıbetine ilişkin verileri kaydedildi.

Bulgular: 2000-2016 yılları arasında kliniğimizde toplam16 hasta P. falciparum’a bağlı sıtma tanısıyla izlenmişti. Afganistan ziyareti olan bir hasta dışında hastaların hepsi infeksiyonu Afrika seyahatleri sırasında edinmişti. Düzensiz profilaksi alan iki hasta dışında sıtmaya karşı uygun bir profilaktik ajan kullanan hasta yoktu. Üşüme ve titremeyle yükselen ateş yakınması tüm hastalarda vardı. En sık karşılaşılan patolojik laboratuvar bulguları trombositopeni ve serum LDH düzeyinde yükselmeydi. Hastaların %50’si ağır sıtma tablosundaydı; %31’i yoğun bakım biriminde izlendi. En sık (%44) kullanılan tedavi rejimi artemeter-lumefantrindi. Serebral sıtma tanısıyla kaybedilen bir hasta dışında tüm hastalar şifayla taburcu edildi.

Sonuçlar: Yurtdışı seyahati sırasında endemik bölgelerden P. falciparum sıtması edinenlerde, daha önce bu mikroorganizmayla hiç temas edilmemiş olması nedeniyle antikor yanıtı verilemeyeceği için hastalığın ağır seyretme olasılığı daha yüksektir. Bu ağır seyirli sıtmadan kaçınmak için, endemik bölgelere seyahat edecek kişilere sıtmaya karşı uygun profilaksi verilmesi için daha çok çaba harcanmalıdır. 

Klimik Dergisi 2017; 30(3): 120-5.

Cite this article as: Başaran S, Şimşek-Yavuz S, Çağatay A, Öncül O, Özsüt H, Eraksoy H. [Imported malaria caused by Plasmodium falciparum: a global problem]. Klimik Derg. 2017; 30(3): 120-5. Turkish.

Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2