Özet

Amaç: Çalışmamızın amacı Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne başvuran risk altındaki erişkinlerde pnömokok ve influenza aşılanma oranlarını hasta beyanına dayalı olarak incelemektir.

Yöntemler: Girişimsel olmayan kesitsel, tanımlayıcı nitelikte olan araştırmamız tek merkezde yapıldı. Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde bulunan İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, İç Hastalıkları, Kardiyoloji ve Göğüs Hastalıkları Polikliniklerine Mayıs 2013-Mayıs 2014 tarihleri arasında başvuran hastalarla yüz yüze görüşülerek anket uygulaması yapıldı. Pnömokok ve influenza aşısıyla ilgili soruları içeren anket, diabetes mellitus, konjestif kalp yetmezliği, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, kronik böbrek yetmezliği hastaları ve ≥65 yaşındaki hastalarla yüz yüze görüşülerek uygulandı.

Bulgular: Ankete 2918 hasta katıldı. Yaş ortalaması 62.1±13 (19-93) olup 1255 (%61.9)’i kadındı. İnfluenza ve pnömokok aşılanma oranları sırasıyla %12.3 ve %3 idi. Hiçbir hastada aşı kayıt kartı yoktu. Sadece %2.8’i her iki aşıyı da yaptırmıştı. İnfluenza aşısı olmayan erişkinlerin %92.9’u, pnömokokok aşısı olmayanların %98.9’u bu aşıların kendilerine doktorları tarafından önerilmediğini beyan etti.

Sonuç: Yozgat’ta erişkinlerde influenza ve pnömokok aşılanma oranları önerilenlerin çok gerisinde bulunmuştur. Sağlık kuruluşlarının ve doktorların hastalarına aşılanma önerileri erişkin aşılanma oranlarını artırabilir. Klimik Dergisi 2018; 31(3): 205-9.

Cite this article as: Erbay A, Kader Ç, Ede H, et al. [Influenza and pneumococcal vaccination uptake in adults aged ≥65 years and high risk groups admitted to Yozgat Bozok University Research and Application Hospital].  Klimik Derg. 2018; 31(3): 205-9. Turkish.

Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2