Özet

Amaç: Bu çalışmada medikal yoğun bakım ünitelerinde ventilatörle ilişkili pnömoni (VİP) gelişmesine etki eden risk faktörlerinin saptanması amaçlanmıştır.

Yöntemler: 16 yaş ve üzeri, 48 saatten fazla mekanik ventilatöre bağlı kalan, ilk yatışta akciğer infeksiyonu olmayan hastalar çalışmaya alındı. İstatistiksel analizler için STATA 9.0® (College Station, TX, USA) bilgisayar programı kullanıldı. Sonuçlardan  p değeri <0.05 olanlar anlamlı kabul edildi.

Bulgular: 142 hasta çalışmaya alındı. Hastaların 64 (%45.1)’ünde VİP gelişti. 1000 ventilasyon günü için VİP hızı 23.3 idi. Çalışmada intübasyon ve mekanik ventilasyon süresinin uzaması (p<0.001), hastanede (p<0.001) ve yoğun bakımda yatışın uzaması (p<0.001), APACHE II skorunun yüksekliği (p<0.001), kan transfüzyonu (p<0.001), enteral beslenme (p=0.025), üriner infeksiyon (p<0.001), yara infeksiyonu (p=0.045), en az bir bölgede infeksiyon varlığı (p<0.001), kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) (p=0.003), diabetes mellitus (DM) (p<0.001), önceki antibiyotik kullanımı (p=0.003), trakeostomi açılması (p=0.003) ve santral kateter varlığı (p<0.001) VİP gelişmesi için risk faktörü olarak saptandı. Lojistik regresyon analizinde intübasyon süresinin uzaması (p=0.015), APACHE II skorunun yüksekliği (p=0.001), kan transfüzyonu (p=0.015), KOAH (p=0.036), DM (p=0.019) ve santral kateter varlığı (p<0.001) bağımsız risk faktörleri olarak tespit edildi. 

Sonuçlar: VİP için tanımlanmış risk faktörlerinin bilinip, VİP’in önlenmesi için etkin infeksiyon kontrol programlarının uygulanması, her ünitede sürveyans sonuçlarının düzenli olarak değerlendirilmesi ve uygun tedbirlerin alınması gerekir. 

Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2