Özet

Amaç: Acil servis, laboratuvar, ameliyathane ve yoğun bakım ünitesi (YBÜ) çalışanları, HIV/AIDS ve diğer infeksiyöz etkenlerle karşılaşma açısından yüksek risk altındadır. Sağlık personelinin bu hastalara uygun yaklaşımda bulunabilmeleri için bilgi düzeylerinin yeterli olması ve önyargıdan uzak yaklaşabilmeleri önemlidir. Bu çalışmada, YBÜ çalışanlarının HIV/AIDS konusundaki bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi amacıyla bir anket çalışması yapılması ve sonuçların değerlendirilerek verilecek hizmet içi, eğitimin içeriğinin belirlenmesi amaçlanmıştır.Yöntemler
: Katılımcılara HIV/AIDS konusunda bilgi düzeylerini ölçmek ve bu hastalara karşı tutumlarını değerlendirmek amacıyla bir anket hazırlanmıştır.Bulgular
: Ankete YBÜ’de çalışan 30 (%65)’u kadın olmak üzere toplam 46 sağlık çalışanı katıldı. Ankete katılan sağlık çalışanları “HIV/AIDS açısından infeksiyöz kabul edilen klinik örneklerin neler olduğu” sorusuna en yüksek oranda vaginal sekresyon (%83) ve semen (%76) yanıtını vermişlerdir.Sonuçlar
: Sağlık personeline yapılacak eğitimlerde özellikle tıbbi bilgilerin verilmesinin yanı sıra HIV/AIDS hastalarıyla ilgili pozitif tutum kazandırabilecek eğitimler düzenlenmelidir. Çalışmamızın sonuçları sağlık çalışanlarına verilecek konuyla ilgili eğitimin içeriğini belirlemek açısından veri sağlamıştır. Bu eğitimlerde HIV/AIDS ile ilgili bilgilerin verilmesinin ve öneminin vurgulanmasının bu hastaların tanı, tedavi ve takibinde fayda sağlayacağını düşünmekteyiz.Cite this article as
: İnci A, Altan Y, Biçer İG, Derbent A, Salihoğlu S. [Knowledge level about HIV/AIDS among health care workers at intensive care unit]. Klimik Derg. 2018; 31(2): 110-4. Turkish.

Cilt 37, Sayı 2 Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2