Özet

Amaç: Sağlık çalışanlarının cep telefonları, hastane infeksiyonuna yol açtığı bilinen bakterilerle kolonize olabilmektedir. Bu çalışmada, yoğun bakım üniteleri ve ameliyathanede görev yapan sağlık çalışanlarının cep telefonlarının mikrobiyal kontaminasyonunun ve kontaminasyonla ilişkili risk faktörlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

 

Yöntemler: Anestezi, Dahiliye ve Pediyatri Yoğun Bakım Üniteleri ve ameliyathanede görev yapan 96 sağlık çalışanının cep telefonundan kültür örnekleri alındı. Çalışanların cep telefonu kullanım alışkanlıklarıyla ilgili anket formu dolduruldu. Örnekler standard mikrobiyolojik yöntemlerle patojen bakteri varlığı açısından incelendi. Saptanan Staphylococcus aureus izolatlarında metisilin duyarlılığı araştırıldı.

 

Bulgular: Cep telefonlarından alınan örneklerin %90.6’sında mikrobiyal kontaminasyon saptandı. Çalışanların cinsiyet, yaş ve meslekleriyle cep telefonlarından alınan örneklerde bakteriyel kontaminasyon varlığı arasında ilişki saptanmadı (p değeri sırasıyla, 0.270, 0.796, 0.414). Pediyatri Yoğun Bakım Ünitesi’nde bakteriyel kontaminasyon oranı diğer bölümlerden anlamlı olarak düşük bulundu (p<0.001). En sık izole edilen mikroorganizma koagülaz-negatif stafilokoklar (%57) idi. Bunu takiben Bacillus spp. (%32), metisiline duyarlı S. aureus (%5), Pseudomonas stutzeri (%2), P. aeruginosa (%1), Stenotrophomonas maltophilia (%1), Sphingomonas paucimobilis (%1) ve Aeromonas hydrophila/caviae (%1) izole edildi.

 

Sonuçlar: Sağlık çalışanlarının cep telefonlarında hastane infeksiyonu etkeni olabilen mikroorganizmalarla kontaminasyon varlığı saptanmıştır. Hastane ortamında cep telefonu kullanmanın olası riskleri konusunda sağlık çalışanlarının farkındalıklarının artırılması, infeksiyon kontrol önlemleri arasına “cep telefonu kullanım kuralları” ve “cep telefonu dekontaminasyonu” yöntemlerinin eklenmesi ve bu önlemlerin etkinliklerinin değerlendirilmesi gerekmektedir. Klimik Dergisi 2018; 31(3): 227-31.

 

Cite this article as: Güldaş N, Alp-Çavuş S, Gülay Z. [Investigation of microbial contamination of health care workers’ mobile phones in intensive care units and operating room]. Klimik Derg. 2018; 31(3): 227-31. Turkish.

Cilt 37, Sayı 2 Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2