Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği’nin bilimsel yayın organı olan Klimik Dergisi, 1988’den beri aralıksız olarak yayımlanıyor. Elinizdeki sayıyla Cilt 33 tamamlanmış oldu. Yabancı yazarların gönderdikleri yazıları saymazsak, Klimik Dergisi’nin dili 32 yıldır hep Türkçe oldu. Klimik Dergisi, Türkçe konuşan herkesin bilimsel üretimlerini Türkçeyi kullanarak, yani Türkçe sunabileceği bir mecra oldu. Umarız ki, bundan sonra da bu gereksinimi karşılamaya devam edecektir. 

Son yıllarda, Türkiye’deki pek çok uzmanlık dergisinin yayın dili olarak Türkçeyi terk ettiğini, baştan sona İngilizce olarak yayımlanmaya başladıklarını görüyoruz. Bunu, daha kolay bir izlenirlik sağlama uğruna yaparlarken; kendi görüşlerini, kendi ülkelerinde ve kendi dillerinde yazı yoluyla anlatmanın önüne, kendi rızalarıyla adeta bir engel koymuş oluyorlar. Böylece Türkçeye karşı büyük bir haksızlık yapılmış oluyor. Türkçe düşünen Türkçe yapıtlar verebilecek kişiler, kendi dillerine yabancılaşmaya başlıyorlar; hatta diyebiliriz ki, güzel Türkçeyle yazmayı unutuyorlar!

Türkçeyi çağdaş sanat, bilim ve teknolojinin, kısacası çağdaş uygarlığın bütün gereklerini karşılayacak bir dil durumuna getirme borcumuz vardır. Özellikle tıp terimlerinde birlik sağlanması, yabancı terimlere Türkçe karşılıklar bulunması, bulununcaya kadar en azından yazılışlarının kurallara bağlanması gerekiyor. Bunun yol göstericiliğini de ancak tutarlı bir editörlük denetimi altında yayımlanan Türkçe bir dergi yapabilir. Klimik Dergisi’nin dil ve terminoloji konularında geldiği noktayı, ısrarlı bir çaba göstererek korumak gerekiyor. Unutmayalım ki, uluslararası olan, ancak bilimin ortaya koyduğu gerçekler ve bu gerçeklere dayanan düşünce ve kavramlardır ki, bunlar da ilke olarak her dille anlatılabilir. Yeter ki o dile inanılsın, o dil bilinçle işlensin!

Klimik Dergisi, geriye dönük olarak ulaşılabilen tüm sayılarıyla, zengin bir arşiv niteliğindedir. Bir bakıma İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanındaki “yerli ve milli” bilimsel üretimimizin aynası durumundadır. Klimik Dergisi’nin bugüne kadar yayımladığı makalelerin sayısı kümülatif olarak 1348’ü bulmuştur. 

Klimik Dergisi’nin yayıncılığını 21 yıl Yüce Reklam Yayım Dağıtım A.Ş. üstlenmişti. Son 11 yıl boyunca da uluslararası bir dergi olma hedefine yönelik olarak AVES Yayıncılık Ltd. Şti. ile işbirliğine gidildi. Cilt 22’den itibaren çevrimiçi makale kabul ve değerlendirme sistemine geçildi ve Dergi yeni bir kapak tasarımı ve sayfa düzeniyle yayımlanmaya başladı. Geniş bir Uluslararası Danışma Kurulu ve 350 kişilik bir Danışman (Hakem) havuzu oluşturuldu. Önemli bir yenilik de Dergi’nin birçok uluslararası veri tabanı tarafından aynı anda dizinlenmeye başlaması oldu. Böylece, uluslararası alan indeksleri (SCI/SCI-E dışında) tarafından taranan bir dergi olarak Klimik Dergisi’nde yayımlanan özgün araştırma makaleleri, Doçentlik başvurularında “uluslararası makale” kategorisinde puan getirmeye başladı. Ayrıca son beş yıldır Web of Science (WoS) kapsamında kurulan Emerging Sources Citation Index (ESCI)’e girmiş olması Klimik Dergisi’nin görünürlüğünü artırdı. 

Klimik Dergisi altı yıldan beri, aynı zamanda TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin tarafından taranan bir ulusal hakemli dergi durumundadır. Böylece, bir Doçent adayının Klimik Dergisi’nde yayımladığı bir özgün araştırma makalesi, başvuru için son yıllarda getirilen “ulusal makale” koşulunu tutturmasını da sağlamaya başlamıştır. Bu durum ülkemizde uzun bir süreden beri WoS kapsamındaki dergilerde yayın yapılmasına öncelik veren ve bunu özendiren devlet politikasını az da olsa kırmıştır. 

Klimik Dergisi’nin Başeditörü olarak, 10 Mart 1994’teki 4. Olağan Genel Kurul’da seçilen Dernek Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilmiştim. Dergi’nin bu sayısıyla birlikte ayrılmakta olduğum Başeditörlükte geçirdiğim 27 yıla yakın süre boyunca, birçok değerli Editörle birlikte işbirliği içinde çalıştık. Öncekilerin yanı sıra, özellikle en uzun süreli Editör Asistanı olarak Banu Adıyaman-Çalışkan, sağ kolum gibi çalıştı. Son Yönetim Kurulu ise her türlü özveriyi göstererek Dergi’nin basılı olarak yayımlanmaya devam etmesini sağladı. AVES Yayıncılık da her kademedeki çalışanıyla çok nitelikli ve profesyonel bir destek verdi. Hepsine şükran borçluyum. 

Son olarak belirtmek isterim ki, yeni yılda yeni bir yayıncıyla yola devam edecek olan Klimik Dergisi’nin yeni Başeditörü Prof. Dr. Alpay Azap’ın, özveriyle üstlendiği bu zorlu görevi de başaracağına ve Dergi’nin bayrağını yükseklere çıkaracağına güveniyorum! 

Cite this article as: Eraksoy H. [Time to handover to the new editor-in-chief]. Klimik Derg. 2020; 33(3): 199. Turkish.

Cilt 37, Sayı 2 Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2