Özet

Amaç: Üriner sistem infeksiyonları (ÜSİ), yetişkinlerde bakteriyel infeksiyonların en sık görülen sebebi olup, her iki cinste ve tüm yaş gruplarında görülebilmektedir. Bu çalışmada, ÜSİ’nin hızlı ve güvenilir tanısında, Gram boyaması, Thoma sayma kamarasında lökosit sayımı, nitrit testi ve lökosit esteraz (LE) testinin etkinliği, ÜSİ tanısında altın standard olan idrar kültürüyle karşılaştırılmıştır. 

Yöntemler: Mayıs-Kasım 2010 arasında polikliniklerden ya da yatan hastalardan gönderilen 658 idrar örneği incelenmiştir. Klinik bilgilerine ulaşılan, ÜSİ’yi düşündüren semptomları bulunan ve yaş aralığı 0-106 olan hastalar çalışmaya dahil edilmiştir. İdrar örnekleri, Gram boyaması, Thoma sayma kamarasında lökosit sayımı, nitrit testi ve LE testiyle incelenerek kültürleri yapılmıştır. Üreyen mikroorganizmalar klasik yöntemler ve API® (bioMeriéux, Fransa) kullanılarak saptanmıştır.

Bulgular: Örneklerin 137 (%20.8)’sinde üreme tespit edilmiş, 143 (%21.7)’ü kontaminasyon olarak değerlendirilmiştir. Gram boyamasının duyarlılığı %82.2, özgüllüğü %96.8, yalancı pozitifliği %3.2, yalancı negatifliği %17.8 olarak saptanmış olup, bu oranlar sırasıyla Thoma sayma kamarasında lökosit sayımı için, %78.8, %81.5, %18.5, %21.2; nitrit testi için, %40.1, %95.8, %4.2, %59.9; LE testi için, %88.1, %34.1, %65.9, %11.9 olarak tespit edilmiştir. 

Sonuçlar: Gram boyamasının, duyarlılık ve özgüllüğünün oldukça yüksek, yalancı pozitif ve yalancı negatifliklerinin diğer yöntemlere oranla düşük ve uygulanabilirliğinin kolay olması nedeniyle, ÜSİ’nin hızlı tanısında kullanılabilecek en uygun yöntem olduğu sonucuna varılmıştır. 

Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2