Özet

Amaç: Bir üniversite hastanesinde görev yapan hekimlerin grip ve soğuk algınlığıyla ilgili bilgi düzeyi, algı, tutum ve davranışlarının irdelenmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler: Bu kesitsel çalışma 20 Kasım-20 Aralık 2015 tarihleri arasında bir üniversite hastanesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, İç Hastalıkları, Acil Tıp, Aile Hekimliği ve Göğüs Hastalıkları birimlerinde çalışan hekimlere anket uygulanarak yapıldı. Bu hekimlere grip, soğuk algınlığı ve grip aşısı hakkındaki bilgi düzeyleri, tutum ve davranışlarını ve üç farklı üst solunum yolu infeksiyonu olgusunun yönetimini irdeleyen soruları içeren anket uygulandı.

Bulgular: Çalışmaya toplam 194 hekim çalışmaya dahil edildi. Grip ve soğuk algınlığının bulaşma yolları hakkında İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji hekimleri en yüksek (%100) bilgi düzeyine sahipti. Hekimlerin bilgilerini en sık (%73.7) internet yoluyla güncelledikleri görüldü. Hekimler kılavuzlarda önerilen grip aşısı olması gereken hasta gruplarının %58’ine grip aşısı yaptırmalarını önermişti. Hekimlerin kendilerinin grip aşısıyla aşılanma oranı %11.3 idi. Hekimlerin bakteriyel tonsillofarenjit, grip ve soğuk algınlığı için antibiyotik önerme oranı sırasıyla %89.7, %11.9 ve %3.6 olarak bulundu.

Sonuçlar: Hekimler arasında grip ve soğuk algınlığının tanısı, tedavisi ve koruyucu önlemler açısından farklılıklar bulunduğu tespit edildi. Aşılanma oranı hekimlerde oldukça düşüktü. Aşılanma oranının artırılması ve akılcı antibiyotik kullanımı için yeni politikalar geliştirilmelidir.

Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2