Sitomegalovirus (CMV), immünosüprese bireylerde, gastrointestinal sistem de dahil olmak üzere ağır, kalıcı ve yaşamı tehdit eden hastalıklara neden olabilir. Yedi yıldan beri ülseratif kolit tanısıyla Gastroenteroloji Polikliniği’nde takip edilen 71 yaşında kadın hastanın, karın ağrısı ve kanlı ishal şikayetlerinin alevlenmesi nedeniyle yapılan kolonoskopisinde yer yer mukoza ülserasyonları ve psödopolipler gözlendi. Histomorfolojik bulgular CMV kolitiyle uyumluydu. İmmünohistokimyasal boyamada CMV antijen-pozitif hücreler görüldü. Polimeraz zincir reaksiyonu testiyle CMV DNA doku biyopsi örneklerinde 257 000 kopya/mg, serumda ise 137 kopya/ml olarak saptandı. Bir ay süreyle gansiklovir 2×5 mg/kg İV uygulandıktan sonra serumda ve doku biyopsisi örneklerinde CMV DNA sonuçlarının negatifleştiği saptandı. Klinik tablosu kısmi bir düzelme gösteren hasta, tedavisi üç aya tamamlanmak üzere oral valgansiklovire geçilerek taburcu edildi. Başlanan tedaviye devam etmemesi üzerine, hasta üç ay sonra yineleyen karın ağrısı ve kanlı ishal şikayetleriyle yeniden yatırıldı. Kolon biyopsisi materyalinde CMV DNA 814 kopya/mg bulunması üzerine başlanan metilprednizolon ve gansiklovir tedavisine yanıt alınamayınca, tedavi rejimine infliksimab da eklendi. Bu tedaviyle hastanın doku ve serum CMV DNA negatif oldu ve klinik tablosunda düzelme oldu. Gansiklovir kesilerek hasta IFX tedavisine devam edilmek üzere taburcu edildi. Hastanın altı aylık takibinde yeni bir atak gelişmedi. Bu olgu da göstermektedir ki, ülseratif kolit hastalarında, benzer bulguları olabilen CMV koliti akılda bulundurulması bir fırsatçı infeksiyondur.

Klimik Dergisi 2020; 33(3): 320-3.

Cite this article as: Akdoğan Ö, Yapar D, Düzenli T, et al. [Cytomegalovirus colitis in a patient with ulcerative colitis]. Klimik Derg. 2020; 33(3): 230-3. Turkish.

Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2