En Çok Okunanlar

Sitomegalovirus (CMV), immünosüprese bireylerde, gastrointestinal sistem de dahil olmak üzere ağır, kalıcı ve yaşamı tehdit eden hastalıklara neden olabilir. Yedi yıldan beri ülseratif kolit tanısıyla Gastroenteroloji Polikliniği’nde takip edilen 71 yaşında kadın hastanın, karın ağrısı ve kanlı ishal şikayetlerinin alevlenmesi nedeniyle yapılan kolonoskopisinde yer yer mukoza ülserasyonları ve psödopolipler gözlendi. Histomorfolojik bulgular CMV kolitiyle uyumluydu. İmmünohistokimyasal boyamada CMV antijen-pozitif hücreler görüldü. Polimeraz zincir reaksiyonu testiyle CMV DNA doku biyopsi örneklerinde 257 000 kopya/mg, serumda ise 137 kopya/ml olarak saptandı. Bir ay süreyle gansiklovir 2×5 mg/kg İV uygulandıktan sonra serumda ve doku biyopsisi örneklerinde CMV DNA sonuçlarının negatifleştiği saptandı. Klinik tablosu kısmi bir düzelme gösteren hasta, tedavisi üç aya tamamlanmak üzere oral valgansiklovire geçilerek taburcu edildi. Başlanan tedaviye devam etmemesi üzerine, hasta üç ay sonra yineleyen karın ağrısı ve kanlı ishal şikayetleriyle yeniden yatırıldı. Kolon biyopsisi materyalinde CMV DNA 814 kopya/mg bulunması üzerine başlanan metilprednizolon ve gansiklovir tedavisine yanıt alınamayınca, tedavi rejimine infliksimab da eklendi. Bu tedaviyle hastanın doku ve serum CMV DNA negatif oldu ve klinik tablosunda düzelme oldu. Gansiklovir kesilerek hasta IFX tedavisine devam edilmek üzere taburcu edildi. Hastanın altı aylık takibinde yeni bir atak gelişmedi. Bu olgu da göstermektedir ki, ülseratif kolit hastalarında, benzer bulguları olabilen CMV koliti akılda bulundurulması bir fırsatçı infeksiyondur.

Klimik Dergisi 2020; 33(3): 320-3.

Cite this article as: Akdoğan Ö, Yapar D, Düzenli T, et al. [Cytomegalovirus colitis in a patient with ulcerative colitis]. Klimik Derg. 2020; 33(3): 230-3. Turkish.