Özet

The Joint United Nations Program on HIV/AIDS (UNAIDS) tarafından 2020 yılı için belirlenen “90-90-90” hedefi 2030 yılında yeni infekte olanların ve AIDS ile ilişkili ölümlerin sayısının 200 000’den aşağı çekilmesini kapsamaktadır. Bu makalenin amacı, ülkemizdeki HIV epidemisini ve epidemiye verilen yanıtı, UNAIDS’in hedefi bağlamında ele almak ve bu hedefe ulaşmaya ülke olarak ne kadar yakın olduğumuzu irdelemektir. Ülkemizde 2012-2016 arasında yeni olgu sayısının 2.5 kat artmış olduğu dikkati çekmekte; bu sayının, gerçek olgu sayısının çok altında olduğu tahmin edilmektedir. Yıllar içinde heteroseksüel geçişte dikkati çekecek düzeyde bir azalma ve erkekler arasında seksle bulaşmada önemli ölçüde artış görülmektedir. Diğer taraftan, resmi rakamlar, gerçek yaşamdan edinilen verilerle örtüşmemektedir. Yeni tanılarda en yüksek oran 25-34 yaş grubunda görülmekle birlikte, 35-44 yaş grubunun giderek azaldığı, buna karşılık 20-24 yaş grubunun arttığı dikkati çekmektedir. HIV-pozitif olguların %48-52.4’ü geç, %24-30.6’sı ileri evrede tanı almaktadır. Bunun başlıca nedeni, Türkiye’de kilit toplumlar için HIV tarama stratejilerinin bulunmaması ve hastaların önemli bir bölümünün (%35-48.8) hastalık ayırıcı tanısı sırasında tanı almalarıdır. Ülkemiz antiretroviral ilaçlara erişim açısından Orta ve Doğu Avrupa ülkelerine göre iyi konumdadır. HIV Tanı ve Tedavi Kılavuzu’nun yayımlandığı 2013’ten bu yana antiretroviral tedaviye başlamak için CD4 T lenfositi ölçütü aranmamaktadır. Tedavi başlanan olgularda virolojik başarı oranları (%76.6-90) yüksektir. Türkiye, HIV tedavisi ve izleminde komşu ülkelerin çoğundan daha iyi durumdadır. Kararlılık ve uzlaşıyla birlikte hareket edilirse, ülkemizde HIV infeksiyonunun kontrol altına alınması mümkündür.

Cite this article as: Gökengin D. [HIV infection in Turkey: How close are we to the target?]. Klimik Derg. 2018; 31(1): 4-10. Turkish.

Cilt 37, Sayı 2 Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2