Özet

Amaç: Bu çalışmada anabilim dalımızın Seroloji/ELISA Laboratuvarı’na Ocak 2008-Aralık 2009 tarihleri arasında gönderilen 126 olgunun, Toxoplasma gondii, sitomegalovirus (CMV) ve rubella avidite indeks (Aİ) test sonuçlarının akut infeksiyonları saptamadaki değerinin ve bu testlerin klinisyen-laboratuvar işbirliğindeki algoritmik yerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler: Ocak 2008-Aralık 2009 tarihleri arasında başvuran 126 olguda, T. gondii, CMV ve rubellaya yönelik serolojik testler ve IgG avidite test sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi. Olguların serum örneklerinde ELISA yöntemiyle etkene yönelik IgM, IgG antikorları ve IgG Aİ araştırılmıştır.

Bulgular: 126 olgunun 40’ında T. gondii, 53’ünde CMV, 33’ünde ise rubella IgG Aİ testi yapılmıştır. T. gondii‘de 7 olguda, CMV’de 5 olguda, rubellada 1 olguda düşük Aİ saptanırken; yüksek Aİ (>%60), T. gondii, CMV ve rubella için sırasıyla 29 (%72.5), 45 (%84.9) ve 30 (%90.9) olguda saptanmıştır. Her bir infeksiyon etkeniyle ilgili direkt üçlü test istenen toplam 110 olgunun 8 (%7.3)’inde düşük avidite belirlenirken, bunların 2’sinde IgM ve IgG pozitif, 6’sında IgM negatif bulunmuştur. IgG pozitifliği saptanan 96 (%87.3) olguda ise yüksek Aİ belirlenmiştir. Bu 96 olguda, öncelikle direkt ikili test (IgM ve IgG) istenip (bunların 90’ında IgM negatif, IgG pozitif; 6’sında IgM pozitif, IgG pozitif bulundu) daha sonra tekrar ikili test ve Aİ istenen 16 olgunun 5 (%31.3)’inde düşük Aİ, 8 olguda yüksek Aİ bulunmuştur. 

Sonuçlar: Klinisyen-laboratuvar işbirliği açısından her üç etkene yönelik serolojik testlerle (IgM ve IgG) IgG avidite testinin birlikte istenmesi ve büyük oranda yüksek avidite sonuçlarının alınmasıyla maliyetin artması söz konusu olsa da bu tercihin  hasta lehinde sonuçlandığı kanısına varılmıştır. 

Cilt 37, Sayı 2 Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2