Toplum kökenli metisiline dirençli Staphylococcus aureus (TK-MRSA) en çok deri ve yumuşak doku infeksiyonları ve nekrotizan pnömoniye neden olmakla birlikte birçok klinik tabloya da yol açabilmektedir. Cilt bariyer bütünlüğünün bozulmasına neden olan travma, damar içi ilaç kullanımı, cezaevi/yurt/bakımevi gibi kalabalık ortamlarda bulunma, sosyoekonomik düzeyin düşük olması, nazal S. aureus taşıyıcılığı, ailede sağlık çalışanı olması, yakında antibiyotik kullanılması ve hastane başvurusu öyküsü, en önemli risk faktörleridir. Özellikle TK-MRSA suşlarında bulunan Panton-Valentine lökosidini (PVL), bir sitotoksin olup lökositlerde litik porlar oluşturarak infeksiyonun ciddi seyirli olmasına neden olmaktadır. PVL-pozitif suşların, doku nekrozu ve apse formasyonuyla ilişkisi saptanmıştır. TK-MRSA suşları stafilokoksik kromozomal kaset (SCC)mec tip IV veya V gen kaseti içerdiğinden sadece β-laktam antibiyotiklere karşı direnç görülmektedir. Bu bildiride, TK-MRSA’ya bağlı ciddi deri ve yumuşak doku infeksiyonu olan iki olgu sunulmuştur. TK-MRSA yönünden risk faktörleri olan olgularımızın her ikisinde de cerrahi olarak apse drenajı ve debridman ihtiyacı olmuştur. Hastalardan izole edilen MRSA suşları SCCmec tip IV ve PVL-pozitif olarak saptanmıştır. Genel olarak, toplum kökenli deri ve yumuşak doku infeksiyonlarının tedavisinde ön planda β-laktam grubu antibiyotikler tercih edilmektedir. TK-MRSA insidansındaki artış göz önünde bulundurulduğunda, ampirik tedavi planlanırken hastalar TK-MRSA risk faktörleri açısından sorgulanmalıdır.

Klimik Dergisi 2020; 33(2): 180-4.

Cite this article as: Emre A, Seyman D, Merve Türker M, et al. [Cases with skin and soft tissue infections caused by community-acquired methicillin-resistant Staphylococcus aureus]. Klimik Derg. 2020; 33(2): 180-4. Turkish.

Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2