Amaç: Bu çalışmanın amacı, bir üniversite hastanesindeki dönem 5 ve 6 tıp öğrencilerinin ve tıpta uzmanlık öğrencilerinin el hijyeni hakkındaki alışkanlıklarını, görüşleri üzerinden belirlemek ve tıp öğrencilerinin mevcut durumlarını tıpta uzmanlık öğrencilerinin alışkanlıklarıyla karşılaştırarak rol modellik bağlamında değerlendirmektir.

Yöntemler: Çalışmamız kesitsel tipte bir araştırmadır. Katılımcıların el hijyenine uyum alışkanlıklarını ve el hijyenine uyumsuzlukta etkili faktörleri sorgulayan bir anket formu oluşturuldu. Katılımcılar formu elektronik ortamda doldurdu.

Bulgular: Veriler 10 Aralık 2019-10 Mart 2020 arasında toplandı. Toplam katılımcı sayısı 363’tü. Katılımcıların 122’si dönem 5 tıp öğrencisi, 116’sı dönem 6 tıp öğrencisi ve 125’i tıpta uzmanlık öğrencisiydi. Temas öncesi el hijyeniyle ilgili maddelerin her birinde uyum yüzdeleri yüksekten düşüğe, sırasıyla dönem 5 öğrencileri, tıpta uzmanlık öğrencileri ve dönem 6 öğrencileri şeklindedir. Dönem 6 öğrencilerinin el hijyeni sağlamaya yönelik “her zaman sağlarım” yüzdesi, dönem 5 öğrencilerininkinden istatistiksel olarak anlamlı derecede düşüktü. Temas sonrası el hijyeni uyumuyla ilgili maddelerin biri hariç hiçbirinde, dönem 5 ve 6 tıp öğrencilerinin uyum yüzdeleri arasında, istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu. El hijyenine uyumsuzluk için bütün gruplarda en fazla gösterilen neden, iş yoğunluğu idi. Rol model yokluğu, dönem 5 ve 6 tıp öğrencileri ve tıpta uzmanlık öğrencileri için sırasıyla %38.5, %47.4 ve %11.2’ydi.

Sonuçlar: Tıpta uzmanlık öğrencilerinin olumsuz rol modelliğinin, dönem 6 öğrencilerinin el hijyenine uyumlarının düşmesiyle ilişkili olduğu düşünülebilirse de, katılımcı grupları arasındaki uyum farklarının istatistiksel analizi bu düşünceyi destekleyici yönde değildir. El hijyenine uyumla rol modellik arasındaki ilişki üzerine daha ayrıntılı araştırmaların yapılması gerekmektedir. Klimik Dergisi. 2020; 33(2): 153-6.

Cite this article as: Coşkun Ö, Kıyak YS, Şık Ş, Toksöz F, Can A, Budakoğlu Iİ. [Views of medical students and medical specialty trainees on hand hygiene]. Klimik Derg. 2020; 33(2): 153-6. Turkish.

Cilt 37, Sayı 2 Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2