Amaç: Kene kaynaklı zoonotik infeksiyonlar halk sağlığını tehdit etmekte, mücadelede koruyucu önlemler önemli yer tutmaktadır. Ancak bölgede infeksiyon etkenlerini bulaştıran kenelerin epidemiyolojisi hakkında yeterli veri yoktur. Bu çalışmada amacımız riskli bir bölgedeki bazı yerel zoonotik infeksiyonların seroprevalansı ve vektörleri hakkında güncel verilerin elde edilmesidir.

Yöntemler: Bu araştırma 12 ay süreyle Çorlu Devlet Hastanesi Acil Tıp Polikliniği’ne, kene tutunması şikayetiyle başvuran 120 olguyu kapsamaktadır. Bu olgulardan elde edilen serum örnekleri ve 200 kene örneği incelenmiştir. Olgulardan alınan kan örneklerinde, Kırım-Kongo kanamalı ateşi virusu (KKKAV), Batı Nil virusu (BNV), Rickettsia conorii, Anaplasma phagocytophilum, Borrelia burgdorferi varlığı serolojik olarak araştırılmıştır. Ayrıca kene numunelerinin steromikroskop altında gelişim evre, cins ve tür tanıları da gerçekleştirilmiştir.

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 27.25 (± 20) yıl olup, 78 (%65)’ini erkekler oluşturmaktaydı. Serolojik testlerle, tüm örneklerde KKKAV’ye karşı IgM negatifken; KKKAV IgG, 4 (%3.3) örnekte pozitifti. BNV’ye karşı 7 (%5.8) örnek IgM yönünden pozitif, IgG yönünden tümü negatifti. B. burgdorferi’ye karşı IgM yönünden 27 (%22.5) örnek, IgG yönünden ise 6 (%5) örnek pozitifti. R. conorii’ye karşı yapılan serolojik testler sonucunda, IgM yönünden tüm örnekler negatif olarak bulunurken, IgG yönünden 11 (%9.2) örnek pozitifti. Hastalardan çıkarılan keneler, Ixodes spp., Hyalomma spp., Haemaphysalis spp. ve Rhipicephalus spp. olmak üzere dört cinse aitti.

Sonuçlar: Tekirdağ yöresinde ilk kez gerçekleştirilen bu araştırmada kene türlerine ait güncel veriler elde edildi. Bu çalışmada, bölgede görülen zoonotik infeksiyonların seroprevalansı da saptandı. Klimik Dergisi 2019; 32(3): 324-8.

Cite this article as: Doğan M. [Investigation of zoonotic pathogens in patients with tick attachment in Tekirdag, Turkey]. Klimik Derg. 2019; 32(3): 324-8. Turkish.

Cilt 37, Sayı 2 Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2