En Çok Okunanlar

Streptococcus intermedius, orofarinks, genitoüriner ve gastrointestinal sistemin normal florasında yer alır. S. intermedius, beyin ve karaciğer dokusunu tutan apse formasyonuyla nitelenen pürülan infeksiyonlara neden olabilir. Bu bildiride, ateş, öksürük ve halsizlik şikayetleriyle acil servise başvuran, COVID-19 ve pnömoni ön tanısıyla yatırılan bir hastada S. intermedius’a bağlı olarak multipl pyojenik karaciğer apsesi saptanan 46 yaşında bir erkek hasta sunuldu. Hastanın tanısı etkenin apseden izole edilmesiyle konuldu. Perkütan apse drenajı ve antimikrobiyal tedavi sonrası hasta tamamen iyileşti.

Klimik Dergisi 2020; 33(3): 324-6.

Cite this article as: Sarı M, Cesur S, Özsoy M, Ataman-Hatipoğlu Ç, Kınıklı S. [Multiple pyogenic liver abscesses due to Streptococcus intermedius]. Klimik Derg. 2020; 33(3): 324-6. Turkish.