Amaç: Bu çalışmanın amacı bir üçüncü basamak hastanenin yoğun bakım ünitelerinde sepsis gelişen hastalarda kan kültüründe etken üretilmesinin tedavi maliyetleri üzerine etkisinin araştırılmasıdır.

Yöntemler: Çalışmada Aralık 2015-Şubat 2016 arasında 53 hastada gelişen toplam 88 sepsis atağı retrospektif olarak incelenmiştir. Kan kültüründe infeksiyon etkeninin üretildiği 37 atağa (pozitif atak: vaka grubu) karşılık, infeksiyon etkeni üretilemeyen 37 atak (negatif atak: kontrol grubu), tedavi maliyetleri bakımından karşılaştırılmıştır. Her iki gruptaki tedavi maliyetleri, geri ödeme kurumu (Sosyal Güvenlik Kurumu) perspektifi kullanılarak hesaplanmıştır. İstatistiksel analizler, Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) for Windows. Version 15.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, ABD) programı yardımıyla yapılmıştır.

Bulgular: 88 atakta sepsis tedavisi için yapılan harcamalar, toplam tedavi maliyetinin %39.2’sini oluşturmaktadır. Sepsis için yapılan harcamalar, maliyet türlerine göre incelendiğinde, harcamaların %50.2’si ilaç için, %35.4’ü tetkik için, %57.7’si görüntüleme için, %23.8’i tıbbi malzeme için, %34.8’i yatak ücretleri için ve %26.5’i diğer harcamalar için yapılmıştır. Pozitif atak grubunda, genel toplam maliyetin (9020.88 TL’ye karşılık 12 663.61 TL, p=0.07) yanı sıra; ilaç, tetkik, görüntüleme, tıbbi malzeme, yatak ücretleri ve diğer kalemler için yapılan harcamalar, kontrol grubu için yapılanlardan daha düşüktür. Bu fark, yatak maliyeti için istatistiksel olarak anlamlıdır (p=0.011).

Sonuçlar: Sepsisli hastalarda kan kültürü yapılarak etkenin üretilmesi, tedavi maliyetlerinin düşmesini sağlamıştır. Klimik Dergisi 2019; 32(2): 132-5.

Cite this article as: Azap A, Ağırbaş İ, Yörük F, Altıntaş ND, Bayar MK, Bingöl AP. [Impact of identifying the causative agent of sepsis from blood cultures on treatment cost]. Klimik Derg. 2019; 32(2): 132-5. Turkish.

Cilt 37, Sayı 2 Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2