Özet

Amaç: Sağlık hizmetleri çalışanları, işyeri ortamında pek çok biyolojik etkene maruz kalabilmektedir. Bu araştırmada, Şanlıurfa’da çalışan sağlık çalışanlarının mesleki bulaşıcı hastalıklarla karşılaşma, bunlara karşı aşı yaptırma ve bağışık olma düzeylerinin saptanması amaçlanmıştır.

Yöntemler: Araştırma kesitsel tiptedir. Mart-Nisan 2013 tarihleri arasında Şanlıurfa’daki tüm hastanelerde ve Şanlıurfa Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne bağlı kurumlarda yürütülmüştür. Araştırmanın yürütüldüğü tarihlerde Şanlıurfa’da çalışan toplam 6849 kişi araştırmanın evrenini oluşturmuştur. Örneklem seçilmemiş, tüm evren araştırmaya dahil edilmiştir. Araştırmada 2804 sağlık çalışanına ulaşılmış olup, toplam katılma düzeyi %41’dir. Veri toplamak için yapılandırılmış bir anket kullanılmıştır.

Bulgular: Geçirdikleri hastalıklar bakımından sağlık çalışanlarının %31.1’i kızamık, %12.1’i kızamıkçık, %34.2’si kabakulak ve %33.9’u suçiçeği geçirdiğini belirtmişlerdir. Yaptırdıkları aşılar yönünden sorgulanan çalışanların %27.0’si kızamık, %15.0’i kızamıkçık, %14.4’ü kabakulak, %12.8’i suçiçeği aşılarını yaptırmışlardır. Sağlık çalışanlarının %11.1’i hepatit A geçirdiğini belirtirken, %16.8’i hepatit A aşısı yaptırmıştır. Çalışanların %5.7’si hepatit B hastası olduğunu belirtirken, %63.8’i en az 3 doz hepatit B aşısı yaptırmıştır. Sağlık çalışanları arasında tetanos-difteri (Td) immünizasyonunu tamamlayanların oranı %49.7 iken, primer bağışıklamadan sonra Td yaptırma oranı %38’dir.

Sonuçlar: Sağlık çalışanlarının önemli bir kısmı mesleki bulaşıcı hastalıklarla ilgili infeksiyon geçirme ve aşı olma durumlarını bilmemektedir ve antikor kontrolüyle bağışıklık durumları saptanmamıştır. Tüm sağlık merkezlerinde en hızlı biçimde mesleki sağlık birimlerinin kurularak muayene, eğitim ve kayıt çalışmalarını yürütmesi gerekmektedir.

Cilt 37, Sayı 2 Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2