Amaç: Ülkemizde tüm sağlık çalışanlarına yönelik mevsimsel grip, tetanos, hepatit B, kızamık-kızamıkçık-kabakulak (KKK) ve suçiçeği aşısı önerilmekteyse de sağlık çalışanları için yürürlükte olan zorunlu bir aşılama şeması yoktur. Bu çalışmada sağlık çalışanlarının kendilerine yönelik uygulanması gerekli aşılara karşı tutum ve davranışlarının saptanması amaçlanmaktadır.

Yöntemler: Kesitsel tipteki bu çalışmada Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde çalışmakta olan 488 hekim ve hemşire çalışmaya katılmıştır. Katılım oranı %88.6’dır. Katılımcılara sosyodemografik özelliklerini ve kendilerine uygulanması gerekli aşılara karşı tutum ve aşı yaptırma davranışlarını sorgulamaya yönelik bir anket uygulanmıştır. Veri analizinde tanımlayıcı istatistikler, χ2, Mann-Whitney U ve Kruskal-Wallis testleri kullanılmış ve çoklu analizler yapılmıştır.

Bulgular: Katılımcıların tutum puan ortalaması (±SS) 19.9±2.5’tir. Her yıl mevsimsel grip aşısı yaptıranların oranı %4.8; üç doz hepatit B ve tetanos aşısı yaptıranların oranı sırasıyla %82.9 ve %67.4; iki doz KKK aşısı ve suçiçeği aşısı yaptıranların oranı sırasıyla %56.0 ve %40.8 olarak saptanmıştır. Her yıl mevsimsel grip aşısı yaptırmama için araştırma görevlisi olma (OR: 9.7, %95 GA: 3.0-31.9, p<0.001) ve hemşire olma (OR: 12.4, %95 GA: 4.4-34.7, p<0.001) risk faktörü olarak saptanmıştır. Üç doz hepatit B aşı serisini tamamlamama için aşıya karşı tutum puanı (OR: 0.8, %95 GA: 0.8-0.9, p=0.005) koruyucu faktör, hemşire olma (OR: 2.2, %95 GA: 1.1-4.0, p=0.012) ve öğretim üyesi olma (OR: 3.3, %95 GA: 1.4-7.4, p=0.004) ise risk faktörü olarak saptanmıştır. İki doz KKK aşı serisini tamamlamama için yaş (OR: 1.06, %95 GA: 1.04-1.09, p<0.001) ve hemşire olma (OR: 2.2, %95 GA: 1.5-3.3, p<0.001) risk faktörü olarak saptanmıştır. İki doz suçiçeği aşı serisini tamamlamama için yaş (OR: 1.08, %95 GA: 1.05-1.10, p<0.001) ve evde 65 yaş üzeri birey olması (OR: 2.2, %95 GA: 1.06-4.8, p=0.035) risk faktörü olarak saptanmıştır.

Sonuçlar: Sağlık çalışanlarının kendilerine uygulanması gerekli aşılara karşı tutumları ve aşı yaptırma davranışları olumlu olmakla birlikte aşılanma oranları istenen düzeyde değildir. Sağlık çalışanlarının aşılanma oranlarının düşük olmasının nedenlerini belirlemek için daha fazla çalışma gerekmektedir. 

Klimik Dergisi 2019; 32(3): 259-64.

Cite this article as: Erken RR, Ergin A. [Health care personnel’s attitudes and behaviours for vaccination recommendations of health care providers]. Klimik Derg. 2019; 32(3): 259-64. Turkish.

Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2