Özet

Amaç: Bu çalışmada bir eğitim ve araştırma hastanesindeki hekim ve hemşirelerin HIV/AIDS olgularına karşı önyargılarının boyutunun ortaya çıkarılması ve bu önyargıya neden olabilecek faktörlerin saptanması amaçlanmıştır.

Yöntemler: Toplam 39 sorudan oluşan, katılımcıların demografik özelliklerini belirleyen, hastalık hakkındaki bilgi düzeylerini ve hastalığa karşı var olan önyargılarını ölçen bir anket, 126 hekim ve hemşireye uygulandı. Anket sonucunda katılımcıların demografik özellikleriyle hastalık hakkındaki bilgi ve önyargı seviyeleri arasında korelasyon saptandı. Bilgi düzeyi ve önyargı seviyesi arasındaki ilişkinin incelendiği bölümde doğru cevaplandırılan sorulara bir, yanlış cevaplandırılan sorulara sıfır puan verilerek katılımcıların bilgi ve önyargı puanları belirlendi. Bunlar arasındaki ilişki, saçılım grafiği ve lineer regresyon analiziyle saptandı.

Bulgular: HIV/AIDS hakkındaki bilgi eksikliği ve önyargı tüm katılımcılar arasında yüksek bulunmakla birlikte lise mezunu olanlarda ve hemşirelerde daha yüksek, üniversite mezunu olanlarda ve doktorlarda daha düşük saptandı. HIV/AIDS’li hasta takibinde yer almış olmanın veya infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji kliniğinde çalışıyor olmanın, bilgi düzeyi ve önyargı üzerine herhangi bir etkisi saptanmadı. Katılımcıların bilgi düzeyi arttıkça önyargı seviyeleri azaldı. Bununla birlikte önyargı oluşumunda bilgi düzeyi dışında başka faktörlerin de etkili olduğu gözlendi.

Sonuçlar: Sağlık çalışanları arasında HIV/AIDS’e karşı var olan önyargının nedenlerinden bir tanesi, hastalıkla ilgili bilgi yetersizliğidir. Önyargının önlenmesi için sağlık çalışanlarının bilgi düzeyleri yükseltilmeli, önyargı oluşumunda rol oynayan bilgi eksikliği dışındaki faktörler araştırılmalıdır. 

Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2