Özet

Amaç: Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi personelinde aşıyla önlenebilir hastalıklardan kızamık, kızamıkçık, kabakulak, difteri, tetanos, suçiçeği ve hepatit B antikor (IgG) düzeylerinin belirlenmesi ve bağışık olmayan kişilerin aşılanmaları konusunda teşvik edilmeleri amaçlanmıştır.

Yöntemler: Antikor düzeyleri “enzyme-linked immunosorbent assay” (ELISA) yöntemiyle belirlenmiştir. Katılımcıların demografik özellikleri, hastalık geçirme öyküsü, aşılanma ve kesici-delici aletle yaralanma durumları sorgulanmıştır.

Bulgular: 309 sağlık personelinin %54’ünün en az bir kez mesleki yaralanmaya maruz kaldıkları ve yaralanmaların %78.3’ünün iğne batması şeklinde gerçekleştiği saptanmıştır. Yaralanmaların doktor ve hemşireler arasında ve pediyatri ve cerrahi bölümlerinde daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Anti-HBs pozitifliğinin %84.1 oranında olduğu, katılımcıların %71.5’inin işe başlamadan önce hepatit B aşısı yaptırdıkları ve aşılanma durumunun eğitim düzeyiyle doğru orantılı olduğu belirlenmiştir. Kızamık (%99.7), kızamıkçık (%97.0), kabakulak (%99.7) ve suçiçeği (%99.7) için yüksek seropozitiflik oranları elde edilirken, difteri (%60.8) ve tetanos (%93.5) antikor düzeylerinin yaşla anlamlı olarak azaldığı, bağışıklık durumunu belirlemede hastalık geçirme ve aşılanma öykülerinin güvenilir olmadığı saptanmıştır.

Sonuçlar: Hastanemiz sağlık çalışanlarında evrensel korunma önlemlerine uyumun artırılması, kesici-delici aletle yaralanmaya yönelik düzeltici ve önleyici faaliyetlerin düzenlenmesi, hepatit B aşılanma oranlarının artırılması, riskli bölümlerde çalışan sağlık personelinin bağışıklık durumunun serolojik testlerle desteklenmesi ve difteri-tetanos aşılarının 10 yılda bir rapel şeklinde uygulanması gerektiği sonucuna varılmıştır. 

Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2