Amaç: Bu çalışmada sağlık çalışanlarının kan ve vücut sıvılarına maruz kaldıkları yaralanmaların özellikleri, meslek gruplarına ve tecrübelerine göre dağılımı değerlendirilmiş olup yaralanmaların azaltılması için alınacak önlemlerin irdelenmesi amaçlandı.

Yöntemler: Çalışmamız 836 yataklı, 3612 sağlık çalışanının görev yaptığı üçüncü basamak bir eğitim ve araştırma hastanesinde gerçekleştirildi. 2018 yılında meydana gelen 116 kesici ve delici alet yaralanması IBM SPSS Statistics for Windows, Version 19.0 (IBM Corp., Armonk, NY, ABD) kullanılarak retrospektif olarak değerlendirildi. Veriler infeksiyon kontrol komitesi ve işyeri hekimi tarafından tutulan formlardan elde edildi.

Bulgular: Bir yıl içerisinde kayıt altına alınan 116 yaralanma meslek gruplarına göre incelendiğinde ilk sırada hemşirelerin (%42.2), sonrasında yardımcı personelin (%32.8) olduğu görüldü. Yaralanmaların %56.9’unun kaynağı belliydi. Kaynağı bilinen yaralanmalarda yapılan serolojik incelemelerde %5.2 HBsAg pozitifliği, %3.4 anti-HCV pozitifliği, %1.7 anti-HIV pozitifliği mevcuttu. Yaralanmaların %94.8’i perkütan temastı. Oluş zamanına göre incelendiğinde yaralanmaların %75.9’unun gündüz mesai saatleri (08:00-17:00) içerisinde, %15.5’inin akşam saatlerinde (17:00-00:00), %8.6’sının gece vardiyasında (00:00-08:00) meydana geldiği görüldü. En sık yaralanmalar %46.6 ile aleti alandan uzaklaştırırken gelişenlerdi. Yaralanmalar en sık bir yıllık iş deneyimine sahip olanlar arasında görüldü (%67.2).

Sonuçlar: Kan ve vücut sıvılarına maruz kalınmasına yol açan yaralanmalar, sağlık çalışanları açısından büyük bir risktir. Çalışmamızda en sık yaralanan meslek grubu literatürdeki benzer bildirilerle uyumlu olarak hemşirelerdir. Özellikle kontamine kesici ve delici aletlerle ilgili atık yönetimi eğitimlerine ve gözlemlere ağırlık verilmesi gerekmektedir.

Klimik Dergisi 2020; 33(1): 62-6.

Cite this article as: Çağlar-Özer M, Altunal LN, Kadanalı A. [Invisible threat for health care workers: injuries associated with blood and body fluids]. Klimik Derg. 2020; 33(1): 62-6. Turkish.

Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2