En Çok Okunanlar

Özet

Dirençli Gram-negatif bakterilere bağlı infeksiyonlar giderek artan sıklıkta görülmektedir. Bu infeksiyonların tedavisinde kolistin kullanılmaktayken, kolistine dirençli bakteriler ve pan-rezistan bakteriler ortaya çıkmıştır. Bu durumun yakın gelecekte önemli bir sağlık sorunu haline geleceği düşünülmektedir. Pan-rezistan bakterilerle gelişen infeksiyonlarda çeşitli kombinasyon tedavileri kullanılmaktadır. Kolistinle veya kolistin olmadan ikili karbapenem tedavisi de bu amaçla kullanılır. Bu yazıda birincisi nekrotik deri lezyonu zemininde gelişen, ikincisi komplike üriner sistem infeksiyonu tedavisi sırasında santral venöz kateterle ilişkili bakteriyemi olarak ortaya çıkan ve biri kolistinle birlikte olmak üzere ikili karbapenemle tedavi edilen iki ayrı pan-rezistan Klebsiella pneumoniae infeksiyonu olgusu sunulmuştur.Cite this article as
: Emre S, Moroğlu Ç, Yıldırmak T, et al. [Combination antibiotic therapy in pan-resistant Klebsiella pneumoniae infection: A report of two cases]. Klimik Derg. 2018; 31(2): 169-72. Turkish.