Özet

Amaç: Antibiyotik duyarlılık testlerinde sık olarak kullanılan polistrene bağlanma kapasitesinin yüksek ve molekül ağırlığının büyük olması, kolistinin duyarlılık testlerinin optimizasyonunu güçleştirmektedir. Çalışmamızın amacı otomatize sistemde kolistin direnci saptanan etkenlerde gradyan difüzyon yöntemi (GDY) ile altın standard olan sıvı mikrodilüsyon (BMD) yöntemi kullanılarak elde edilen sonuçları karşılaştırmaktır.

Yöntemler: Ağustos 2016-Nisan 2017 arasında Merkez Mikrobiyoloji Laboratuvarına gönderilen çeşitli klinik örneklerden izole edilen, Phoenix™ 100 (Becton Dickinson, Sparks, MD, ABD) otomatize sistemiyle isimlendirilen ve kolistine direnç saptanan 36 Klebsiella pneumoniae, 9 Acinetobacter baumannii ve 5 Pseudomonas aeruginosa izolatı çalışmaya alındı. İzolatların kolistin duyarlılığı GDY ve BMD yöntemiyle de test edildi.

Bulgular: Otomatize sistemle ve altın standard yöntem olan BMD yöntemiyle elde edilen kolistine direnç oranları karşılaştırıldığında, otomatize sistemin kategorik uyum (KU) oranı tüm izolatlar için %92, K. pneumoniae için %100, A. baumannii için %77.8 ve P. aeruginosa için %60 olarak bulundu. Tüm izolatlar için çok büyük hata (ÇBH) oranı %0, büyük hata (BH) oranı %8 olarak saptandı. Tüm izolatlar için GDY kullanıldığında ise KU %20, K. pneumoniae için %16.7, A. baumannii için %22.2 ve P. aeruginosa için %40 olarak bulundu. Tüm izolatlar için ÇBH oranı %80 olup BH oranı %0 olarak bulundu.

Sonuçlar: Phoenix™ 100 otomatize sisteminin, kolistin duyarlılığının belirlenmesi için KU, ÇBH ve BH oranları, ISO 20776 standardına göre kabul edilebilir sınırlarda iken, GDY’nin oranları bu standarda uymamaktadır. Klimik Dergisi 2019; 32(1): 57-61.

Cite this article as: Tüzemen NÜ, Efe K, Akalın H, Özakın C. [Retrospective evaluation of colistin-resistant isolates in automated system by gradient diffusion method and broth microdilution method]. Klimik Derg. 2019; 32(1): 57-61. Turkish.

Cilt 37, Sayı 2 Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2