Özet

Daha öncesine ait bir hastalık öyküsü ve soygeçmişinde bir özellik olmayan 25 yaşında kadın hastanın ani gelişen göğüs ağrısı ve nefes darlığı nedeniyle yapılan transtorasik ekokardiyografisinde intraventriküler septumda defekt ve triküspid kapak septal küspis üzerinde hareketli gevşek yapıda kitle imajı izlendi. Hastanın her iki kolundan birer şişe olmak üzere art arda üç gün boyunca toplam 6 kan kültürü alındı.  Tüm kan şişelerinde üreme saptandı. Üreyen etkenler Phoenix™ 100 (Becton Dickinson, Sparks, MD, ABD) otomatize sisteminde Neisseria animaloris olarak tanımlandı ve “matrix-assisted laser desorption ionization time-of-flight mass spectrometry” (MALDI-TOF MS) (Bruker Daltonik, Bremen, Almanya) ile doğrulandı. Antibiyotik duyarlılıkları gradyan difüzyon yöntemiyle araştırıldı ve N. meningitidis için kabul edilen European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) 2013  standardlarıyla penisilin G’ye dirençli, seftriaksona duyarlı olarak yorumlandı. Etkenin özelliği nedeniyle hayvan teması, hayvan ısırığı, diş veya dişeti sorunları açısından sorgulanan ve değerlendirilen hastada bir risk faktörü saptanmadı. Ateşinin, infektif endokardite eğilim yaratan kardiyak durumunun ve akciğer embolisinin olması, ekokardiyografide vejetasyonların görülmesi ve ardışık kan kültürlerinde üreme olması nedeniyle modifiye Duke ölçütlerine göre kesin infektif endokardit tanısı konuldu. Üreyen N. animaloris’in genellikle köpek ya da kedi tarafından ısırılan olgularda yara yeri infeksiyonuna neden olduğuna dair yayınlar olmasına rağmen infektif endokardit etkeni olduğuna dair bilgi yoktur. Olgumuz N. animaloris’in etken olduğu tek infektif endokardit olgusudur.Cite this article as
: Tüzemen NÜ, Hemiş RB, Yiğit M, et al. [First case of  infective endocarditis associated with Neisseria animaloris]. Klimik Derg. 2018; 31(2): 161-4. Turkish.

Cilt 37, Sayı 2 Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2