Özet

Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Multidisipliner çalışmalar bir konuyu sadece birden fazla açıdan yorumlamakla kalmayıp aynı zamanda o konudaki sorunsala birden fazla çözüm önerisi de getirmektedir. Bu çalışmalar ele aldıkları konuyu bazen fizik, tıp gibi sadece doğa bilimlerinin, bazen de tarih, siyaset bilimi gibi sadece sosyal bilimlerin bileşenleriyle yorumlayıp çözmeye çalışır. Bu derleme 2014’te Batı Afrika ülkelerinde ortaya çıkan Ebola salgınını, tıp, uluslararası ilişkiler ve etik bilimleri perspektifinden değerlendirmektedir. Makalenin tıp bileşeni Ebola hastalığının bulaşma yollarını, bulaşmada yarasa gibi yabanıl hayvanların rolünü ve indeks olguyu tartışmaktadır. Makalenin uluslararası ilişkiler bileşeni Türkiye Hükümeti’nin 2014 Ebola salgınıyla ilgili attığı adımları devlet ve sivil toplum örgütleri açılarından incelemekte, devlet adımlarını ticari ilişkiler ve hibeler olarak incelerken sivil toplum boyutu ise yardım kuruluşlarının Gine, Liberya ve Sierra Leone’ye yaptığı destekleri aktarmaktadır. Makalenin etik bileşeni ise bu üç ülkedeki hükümetlerin Ebola tedavisi adına attığı birtakım siyasi adımların meşruluğunu ve Afrika’da geleneklerin küresel sağlık ilkelerinden daha ön planda olmasını irdelemektedir. Makale bir multidisipliner çalışma olarak Ebola hastalığının 2014 yılındaki gibi tekrarlamaması için çözüm önerileri de getirmektedir. Tıp bileşeninin çözüm önerisi olarak aşılamanın yaygınlaştırılmasının gerekliliği vurgulanmaktadır. Uluslararası ilişkiler bileşeninin çözüm önerisi olarak salgınlarla mücadelede küresel eylem planlarının hazır bulundurulması ve yeni sağlık politikalarının geliştirilmesi gerektiği belirtilmektedir. Etik bileşeninin çözüm önerisi ise bu bölgedeki insanları daha istikrarlı bir şekilde eğiterek onlara küresel sağlığın geleneklerden daha üstün olduğunu kabul ettirmektir.

Klimik Dergisi. 2020; 33(2): 111-21.

Cite this article as: Kaçar M, İpek V, Vatanoğlu-Lutz E. [The 2014 Ebola outbreak from a multidisciplinary perspective and the role of Turkey in the fight against this outbreak]. Klimik Derg. 2020; 33(2): 111-21. Turkish.

Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2