Özet

Trichosporon türlerine bağlı gelişen infeksiyonlar, özellikle immünosüprese hastalarda olmak üzere, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artan sıklıkta görülmektedir. Antifungal tedaviye göreceli olarak daha dirençli olan Trichosporon türlerinde tanı ve tedavi açısından çeşitli zorluklar dikkati çekmektedir. Bu tür infeksiyonların tedavisinde kullanılacak uygun antifungal ilaçların belirlenebilmesi için, maya türlerinin doğru ve hızlı tanımlanması oldukça önemlidir. Maya türlerinin geleneksel yöntemlerle tanımlanması, uzun zaman ve yoğun emek gerektirdiğinden, son zamanlarda hızlı tanımlama sağlayan ticari sistemler yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bununla birlikte bu ticari sistemlerin doğru tanımlama oranlarının, sık izole edilen türlerde daha yüksek, nadir türlerde ise daha düşük olduğu bildirilmektedir. Bu yazıda, üriner sistem infeksiyonu olan ve idrar kültüründe maya üreyen bir olgunun değerlendirilmesiyle, ticari sistemlerin tanımlamada tek başına yeterliliğinin irdelenmesi amaçlanmıştır. Kanlı agarda ve eozin-metilen mavisi agarında kültürü yapılan bir idrar örneğinde 24 saatte kuru, buruşuk, mumsu, pembe renkli maya benzeri koloniler üremiştir. Bu koloniler VITEK® 2 (bioMérieux, Marcy l’Etoile, Fransa) sistemiyle Cryptococcus sp. olarak tanımlanmıştır. Buna karşılık, mikroskopik ve makroskopik görünümleri, karbonhidrat asimilasyon testi sonuçları ve üreaz pozitifliği, izole edilen suşun Trichosporon asahii olduğunu göstermiştir. Suşun Clinical Laboratory Standards Institute M27-A3 standardına göre mikrodilüsyon (amfoterisin B, vorikonazol, flukonazol) ve Etest® (AB Biodisk, Solna, İsveç) yöntemleriyle (kaspofungin, anidulafungin) antifungal duyarlılığı da belirlenmiştir. Sonuç olarak bu olgu sunumu göstermiştir ki, klinik mikrobiyoloji laboratuvarlarında, biyokimyasal özellikleri esas alan ticari sistemlerle nispeten nadir görülen Trichosporon spp. gibi maya türleri tanımlandığında, sonuçların geleneksel yöntemlerle de doğrulanması ve antifungal duyarlılık çalışmalarının yapılması gerekmektedir. 

Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2