Özet

Amaç: Çalışmamızda hepatit B virusu infeksiyonu için riskli bir grup olan lise öğrencilerinin, hepatit B konusundaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler: Bu kesitsel çalışma Mayıs 2015’te Elazığ Arıcak Çok Programlı Anadolu Lisesi’nden 371 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Önceden okul idaresinden izin alınıp bilgilendirilen öğrencilere çeşitli araştırma ve literatür verilerinden yararlanılarak hazırlanan anket uygulandı. Öğrencilerin hepatit B konusundaki bilgilerini ölçmeyi amaçlayan ankette 25 soru vardı ve her bir soruya 4 puan değer verilerek 100 üzerinden değerlendirme yapıldı. İstatistiksel analiz için IBM SPSS Statistics  for Windows. Version 22.0 (Statistical Package for the Social Sciences, IBM Corp., Armonk, NY, ABD) programı kullanıldı.

Bulgular: Çalışmada yer alan 371 katılımcının 152 (%41)’si kadın, 219 (%59)’u erkekti. Öğrencilerin yaş ortalaması 16.14±1.35 (yaş aralığı, 14-22) olarak saptandı. Hepatit B konusunda öğrencilerin bilgi puanı ortalaması 34.05 (minimum=0, maksimum=76) olarak bulundu. Erkek ve kadın öğrencilerin bilgi puanının benzer olduğu belirlendi (p=0.56). Dokuzuncu sınıf öğrencilerinin bilgi puanı ortalamasının, üst sınıflarda yer alan öğrencilere göre daha yüksek düzeyde olduğu saptandı (p=0.009). Öğrencilerin 200 (%53.9)’ünün “Kan yoluyla bulaşır” doğru yanıtını verdiği ifadenin hepatit B konusunda en çok doğru yanıt verilen ifade olduğu belirlendi.

Sonuçlar: Sonuç olarak, hepatit B hakkında lise öğrencilerinin genel bilgi, bulaşma yolları ve korunmayla ilgili bilgi düzeylerinin yetersiz olduğu bulunmuştur. Farkındalık düzeyinin artırılması için eğitim programlarının planlanması ve sağlık politikalarının oluşturulması önem taşımaktadır. 

Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2