Amaç: Layşmanyazın laboratuvar tanısı, kültür, mikroskopik inceleme, serolojik ve moleküler yöntemlere dayanır. Tüm dünyada kültür için sıklıkla Novy-MacNeal-Nicolle (NNN) besiyeri kullanılmaktadır. Moleküler tanı yöntemlerinin tanısal amaçlı kullanımı sonrası NNN besiyerinin duyarlılığı konusunda şüpheler oluşmuştur. Bu çalışmada, yeni bir besiyerinin etkinliğinin NNN besiyeri ve moleküler yöntemle karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Yöntemler: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Parazitoloji Anabilim Dalı’na Kilis, Osmaniye, Bitlis, Gaziantep ve Manisa illerimizdeki sağlık merkezlerinden tanı veya doğrulama amacıyla kutanöz layşmanyaz (KL) şüpheli 22 ve viseral layşmanyaz (VL) şüpheli 4 hasta örneği gönderilmiştir. Bu illerdeki sağlık merkezlerine önceden hazırlanan besiyerleri gönderilmiş ve alınan klinik örneklerden bu besiyerlerine ekim yapılması istenmiştir. KL için alınan iğne aspirasyon sıvısı ve VL için kemik iliği örnekleri, NNN besiyerine ve yeni geliştirilen karaciğer ekstreli besiyerlerine eşzamanlı olarak ekilmiş, yayma preparatlarıyla birlikte kurumumuza gönderilmiştir. Yayma preparatları Giemsa yöntemiyle boyanarak incelenmiştir. Ayrıca bu materyallerde gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu yöntemiyle parazit DNA’sı aranmıştır.

Bulgular: 26 örneğin 14’ünde Leishmania amastigotları görülmüştür. Örneklerden NNN besiyerine ekilenlerin 8’inde, yeni besiyerine ekilenlerin ise 24’ünde promastigot üremesi görülmüştür. KL şüpheli 2 hastada her iki besiyerinde de parazit üretilememiştir. Genotiplendirme yapıldığında dermotropik yerleşim gösteren izolatların L. tropica, L. major ve L. infantum/donovani; viserotropik yerleşim gösteren izolatların ise L. tropica ve L. infantum/donovani olduğu saptanmıştır.

Sonuçlar: Layşmanyaz tanısında yaygın olarak kullanılan NNN besiyeri ülkemizde bazı Leishmania suşlarının tanısında yeterli duyarlılıkta değildir. Bu nedenle tanı için çalışmamızda sunduğumuz karaciğer ekstreli besiyeri gibi zenginleştirici bir besiyeri kullanılması ve bu sonucun başka çalışmalarla desteklenmesi gerekmektedir.

Klimik Dergisi 2020; 33(2): 137-41.

Cite this article as: Özbilgin A, Tünger Ö, İnanır I, Çavuş İ, Perk NE, Özel Y. [Comparison of liver extract medium with Novy-MacNeal-Nicolle medium and the molecular method for the diagnosis of leishmaniasis]. Klimik Derg. 2020; 33(2): 137-41. Turkish.

Cilt 37, Sayı 2 Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2