Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kan Transfüzyon Merkezi’ne bir yıllık süre içinde başvuran kan bağışçıları arasında hepatit B, hepatit C, HIV ve sifilisin seroprevalansını saptamaktır.

Yöntemler: Temmuz 2010-Aralık 2011 arasında başvuran 1500 gönüllü kan bağışçısının HBsAg, anti-HCV ve anti-HIV testleri  için “enzyme-linked immunoassay” (i2000®, Abbott, ABD) yöntemi, sifilis testi için Syphilis Ultra Rapid Test Device® (Acon ABD) kullanılmıştır. Pozitif sifilis sonuçları Treponema pallidum hemaglütinasyon (TPHA) testi, pozitif anti-HIV sonuçları Western blot (WB) yöntemiyle doğrulanmıştır.

Bulgular: 1500 gönüllünün ortalama yaşı 28 (17-64) olarak saptanmış olup, bunların 1296 (%86.4)’sı erkek, 204 (%13.6)’ü kadındır. Uyruk açısından bağışçıların %50.2’si Türkiye Cumhuriyeti (TC) vatandaşı, %44.8’i KKTC vatandaşı ve %4.9’u yabancı uyrukludur. Beş TC vatandaşı (%0.33), üç KKTC vatandaşı (%0.2) ve bir yabancı uyruklu (%0.06) olmak üzere, toplam 9 bağışçıda (%0.6) HBsAg pozitifliği saptanmıştır. Anti-HCV pozitifliği hiçbir bağışçıda saptanmazken, iki TC vatandaşı (%0.13), bir KKTC vatandaşı (%0.06) olmak üzere toplam üç bağışçıda (%0.2) WB ile doğrulanan anti-HIV pozitifliği saptanmıştır. TPHA ile doğrulanan sifilis testi pozitifliği bir TC vatandaşı (%0.06), iki KKTC vatandaşı (%0.13) olmak üzere toplam üç bağışçıda (%0.2) saptanmıştır.

Sonuçlar: KKTC turizm ve eğitim amacıyla yurtdışından çok fazla göç alması sebebiyle cinsel yolla ve transfüzyon yoluyla bulaşan infeksiyonlara karşı daha kapsamlı politikaların belirlenmesi ve insidansların azaltılması amacıyla epidemiyolojik verilerin irdelenmesi gerekmektedir. 

Cilt 37, Sayı 2 Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2