Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Hindistan'ın kuzeyinde Haryana Eyaletinde aniden başlayan, trombositopeni ve çoğul organ yetmezliğinin eşlik ettiği akut bir ateşli hastalık salgınının etyolojik etkeninin belirlenmesidir.

Yöntemler: Temmuz-Kasım 2012 arasında akut ateşli bir hastalık nedeniyle poliklinik ve acil servise başvuran erişkin hastalar incelendi. Kuşkulu olgular Orientia tsutsugamushi’ye karşı özgül IgM antikorları yönünden test edildi.  

Bulgular: Bu çalışmada seropozitif olarak bulunan 25 olgudan 22 (%88)’si Temmuz ve Eylül ayları arasında, üçü (%12) ise Ekim ve Kasım aylarında ortaya çıkmıştı. Hastalardaki en sık belirti ve bulgular, ateş (%88), hipotansiyon (%40), daha çok yüz ve gövdede olan makülopapüler döküntü (%28), daha çok alt ekstremiteler üzerinde olan eskar (%12) ve plevral epanşmandı (%12). Karaciğer fonksiyon testlerindeki bozukluklar, transaminaz (%84) ve serum alkalen fosfataz yükselmeleri (%72) biçimindeydi. Ayrıca anemi (%36), lökositoz (%32) ve trombositopeni (%72) de saptandı. Başvurduklarında hastaların %64’ünde proteinüri bulunurken kan üresi yükselmesi %40’ında vardı. En sık komplikasyonlar olarak hastaların %32’sinde şok ve %20’sinde ventilatör desteği gerektiren akut solunum sıkıntısı sendromu (ARDS) gözlendi. Hastalar 12-14 gün süreyle 2×100 mg doksisiklinle tedavi edildi. Doksisiklinin yanı sıra azitromisin ve parenteral kloramfenikol eklenmesine karşın ölen üç hastayla mortalite hızı %12 oldu. 

Sonuçlar: Trombositopeni, şok, karaciğer fonksiyon testlerinde bozuklukluklar, böbrek fonksiyon bozukluğu, ARDS ve çoğul organ yetmezliğiyle kendini gösteren akut ateşli hastalıkların çok sayıdaki ayırıcı tanı olasılıklarından birini de çalılık tifüsü oluşturmaktadır. Ölümcül komplikasyonların gelişmesinden korunmak için infekte akarlarla doğrudan temastan kaçınılmasına ve akarların vücuda temas etme süresinin kısaltılmasına yönelik önlemlerle birlikte erken tanı ve tedavi düşünülmelidir.

Cilt 37, Sayı 2 Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2