Özet

Amaç: Bu çalışmada hepatit C virusu (HCV) genotip 1 ile infekte kronik hepatit C (KHC) hastalarındaki son beş yıllık tedavi sonuçlarımızın retrospektif olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler: 2004-2009 yılları arasında KHC tanısı alıp tedavi gören  245 hastanın tedavi sonuçları değerlendirildi. Yan etki ya da diğer nedenlerle hem pegile interferon (PEG IFN) hem de ribavirin dozlarını arka arkaya üç haftadan fazla aksatmamış olan, tedavi süresini tamamlamış, takip randevularına düzenli olarak gelmiş, verileri tam olup çalışmaya dahil edilebilen naif hasta sayısı 98’di. Yapılan karaciğer biyopsisinde kronik karaciğer hastalığı saptanmış ve HCV RNA-pozitif olan hastalara KHC tanısı konularak PEG IFN ve ribavirin tedavisi başlandı. Tedavi sonu yanıt (TSY) alınıp, ancak kalıcı viral yanıt (KVY) elde edilemeyen ve nüks olarak kabul edilen KHC hastalarına, verilen birinci kürde PEG IFN-α 2a aldıysa 2b, 2b aldıysa 2a verilerek ribavirinle birlikte ikinci kür yapıldı.

Bulgular: 98 hastadan 58’ine PEG IFN-α 2a (Grup 1), 31’ine PEG IFN-α 2b (Grup 2) ve 9’una ise yan etki nedeniyle PEG IFN’lerden biriyle başlanıp, diğeriyle devam edilmişti (Grup 3). Erken virolojik yanıt (EVY) açısından Grup 1 ile 2 arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değilken (p=0.12, p=0.08, p=0.04), KVY açısından anlamlıydı (p=0.007, p=0.85, p<0.001). Grup 3 ile diğer iki grup arasında ise hem EVY hem de KVY açısından iyileşmeme yönünde istatistiksel olarak anlamlı bir fark söz konusuydu. İkinci kür sonrasında farklı IFN alan gruplar arasında tedavi yanıtları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı. Genel olarak hangi IFN kullanıldığına bakılmaksızın tedavi başlanan toplam 98 hastanın sonuçları değerlendirildiğinde, KVY oranı birinci kürle %48 (47/98), ikinci kürle ise %58 (11/19) olarak  saptandı.

Sonuçlar: İlk kür sonrasında KVY elde edilemeyen KHC hastalarının yarıdan fazlasında ikinci kürden sonra KVY elde edilebilmektedir. Bu nedenle TSY elde edilen hastalarda tedavi süresinin 48 haftadan 72 haftaya uzatılması düşünülebilir. 

Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2