Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı kronik hepatit B (KHB), kronik hepatit C (KHC) ve insan immün yetmezlik virusu (HIV) infeksiyonu olgularında stigmatizasyon algılarını karşılaştırmaktır.

Yöntemler: Çalışma Ocak 2010-Haziran 2010 tarihleri arasında, 22 KHC, 20 KHB ve 20 HIV infeksiyonu olgusuyla gerçekleştirilmiştir. Olgulara, tanılarını yakın çevrelerindeki kaç kişiyle paylaştıkları, tanılarını ilk kime açıkladıkları ve infeksiyon hastalıkları doktor ve sağlık çalışanları dışındaki diğer branş doktorları ve sağlık çalışanlarına tanılarını her zaman açıklayıp açıklamadıkları soruldu. Ayrıca, olgulara görüşme sırasında tanılarıyla ilgili konuşmaktan dolayı nasıl hissettikleri soruldu.

Bulgular: HIV infeksiyonu grubunda tanısını üç ve daha çok kişiye açıklama oranı KHB grubundan daha düşüktü (p<0.01). Tanısını infeksiyon hastalıkları doktor ve sağlık çalışanları dışındaki diğer branş doktor ve sağlık çalışanlarıyla her zaman paylaştıklarını ifade eden olgu oranı KHB, KHC ve HIV infeksiyonu grubunda sırasıyla 20 (%91), 20 (%100) ve 11 (%55) idi. HIV infeksiyonu grubunda bu oran diğer iki gruba göre daha düşük (p<0.01) bulundu. Tanısıyla ilgili konuşmaktan dolayı kendisini rahatsız hissetme oranı HIV infeksiyonu grubunda KHB grubundan daha yüksek (p<0.01) bulundu.

Sonuçlar: Bu çalışma KHB, KHC ve HIV infeksiyonu olgularında stigmatizasyon konusuna dikkat çekmek amacıyla planlanmıştır. Çalışmamızda HIV infeksiyonu grubunda stigmatizasyon algısı daha fazla saptanmıştır. Benzer yollarla bulaşan bu infeksiyonlardaki stigmatizasyon şiddetinin toplumumuzdaki farklılığı, nedenleri ve çözümleri konusunda daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. 

Cilt 37, Sayı 2 Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2