Özet

Amaç: İnterferon-alfa, kronik hepatit B tedavisinde iki dekaddır kullanılmaktadır. Son yıllarda tedavide oral antivirallerin kullanılmaya başlanmasıyla önemli gelişmeler olmuştur. Bu çalışmada kronik hepatit B tedavisindeki son 5 yıllık tedavi sonuçlarımızın değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Yöntemler: 2004-2009 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Polikliniğinde kronik hepatit B tedavisi alan toplam 583 hastadan 167’si çalışmaya dahil edildi. Diğer hastalar tedavi süreleri bir yıldan kısa olduğu için çalışmaya alınmadı. 

Bulgular: Hastaların 27 (%16)’si HBeAg-pozitif, 140 (%84)’ı ise HBeAg-negatifti. Hastaların tamamı genotip D olarak saptandı. Çalışma grubu, 40 (%24)’ı sadece interferon almış ve takipleri en az bir yıldır devam eden henüz relaps olmamış hastalar; 70 (%42)’i interferon tedavisini bitirdikten sonra relaps olan ve oral antiviraller ile tedaviye devam eden hastalar ve 57 (%34)’si ya kontrindikasyonu olan ya da diğer sebeplerden interferon kullanamayıp sadece oral antiviral kullanan hastalardan oluşmaktaydı. İnterferon sonrası ya da interferon kullanmaksızın, lamivudin başlanan 55 hastadan 18 (%32)’inde; adefovir başlanan 53 hastadan 4 (%8)’ünde kullandıkları ilaca direnç saptandı. Lamivudin direnci gelişenlerden sadece 2’si öncesinde interferon kullanmıştı. Hastaların takiplerinde 27 (%16) HBeAg-pozitif hastanın dördünde anti-HBe, 167 hastanın da 2 (%1)’sinde anti-HBs gelişti.

Sonuçlar: Kronik hepatit B yaşam boyu süren takip ve tedavi gerektirir. O yüzden tedavi değişiklikleri de her hastaya özel olmalıdır. Tedaviye, eğer uygunsa, süresi belli bir tedavi olan interferonla başlanması, gerekirse de oral antiviralle devam edilmesi, oral antivirallere direnç gelişimini geciktirebilir.

Cilt 37, Sayı 2 Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2