Amaç: Bu çalışmayla ilimizdeki kronik hepatit B virusu (HBV) infeksiyonu olan bireylerde hepatit delta sıklığının ortaya konulması ve ülkemizin epidemiyolojik verilerine katkı sağlaması amaçlanmıştır.

Yöntemler: 1 Ocak 2017-1 Mart 2019 tarihleri arasında kronik hepatit B tanısıyla takip edilen 18 yaş ve üzerindeki hastaların anti-hepatit delta virusu (anti-HDV) sonuçları retrospektif olarak incelendi. Hastalar, Avrupa Karaciğer Araştırmaları Derneği’nin 2017 Klinik Uygulama Kılavuzunda belirtilen şekilde kronik infeksiyonu olanlar ve kronik hepatiti olanlar olmak üzere iki gruba ayrıldı. Hastaların demografik özellikleri kayıt edildi.

Bulgular: Çalışmaya alınan kronik HBV infeksiyonu tanılı 455 hastanın (205’i kronik infeksiyon, 250’si kronik hepatit) yaşları 20-78 (ortalama 43.20±13.25) arasında ve 259 (%56.9)’u erkek, 196 (%43.1)’sı kadın idi. 455 kronik HBV infeksiyonu hastasının 40 (%8.8)’ı anti-HDV-seropozitifti. Kronik infeksiyon tanısıyla takip edilenlerin 16 (%7.8)’sında, kronik hepatit tanısıyla takip edilenlerin 24 (%9.6)’ünde anti-HDV seropozitifliği saptandı. Anti-HDV seropozitifliği saptanan 24 (%60)’ünde ailede kronik HBV infeksiyonu öyküsü ve 13 (%32.5)’ünde ailede kronik HBV infeksiyonuyla ilişkili siroz öyküsü vardı. Anti-HDV-seropozitif olanlarda, anti-HDV-seronegatif olanlara göre ailede kronik HBV infeksiyonuyla ilişkili siroz öyküsü istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek saptandı (p<0.001).

Sonuçlar: Çalışmamızda, bölgemizde yapılan önceki çalışmalara göre daha düşük, fakat ülke geneline ve batıdaki bölgelere göre daha yüksek oranlarda anti-HDV seropozitifliği saptadık. Ayrıca çalışmamızda yüksek oranda kronik HBV infeksiyonu aile öyküsü varlığı, aile içi bulaşmanın önemini ortaya koymaktadır. HBV önleme programlarının yanı sıra, hepatit delta sıklığının yüksek olduğu bölgelerde HDV infeksiyonu farkındalığının oluşturulması, HDV infeksiyonundan kaçınmak için çok önemlidir

Klimik Dergisi 2019; 32(3): 281-4.

Cite this article as: Eser-Karlıdağ G. [Prevalence of hepatitis delta in chronic hepatitis B patients]. Klimik Derg. 2019; 32(3): 281-4. Turkish.

Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2