Amaç: Kistik fibroz (KF)’da akciğer infeksiyonlarına neden olan mikroorganizmalar önce üst solunum yolu mukozasında kolonize olmakta, buradan akciğere geçmektedir. Bu çalışmada kistik fibrozlu hastalarda üst solunum yolunda kolonize olmuş patojenlerin saptanması ve bu bakterilerde gözlenen fenotipik değişikliklerin irdelenmesi amaçlandı.

Yöntemler: Mayıs 2016-Mayıs 2017 tarihleri arasında Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Polikliniğinden daha önce konulmuş KF tanısıyla takip edilmekte olan (Grup I) veya KF tanısı yeni konularak takip edilmeye başlanmış olan (Grup II) hastalardan alınan solunum yolu (boğaz sürüntüsü veya balgam) örnekleri değerlendirildi. Bakterilerin tanımlanmasında konvansiyonel yöntemler ve Bruker MALDI Biotyper™ (Becton Dickinson, Sparks, MD, ABD) otomatize sistemi kullanıldı.

Bulgular: Çalışmada 123 hastaya ait 500 solunum yolu örneği değerlendirildi. Örneklerin 218 (%43.6)’inde 232 farklı patojen mikroorganizma izole edildi. 96 (%18.3) Staphylococcus aureus ve 62 (%11.8) Pseudomonas aeruginosa en sık izole edilen mikroorganizmalar olarak bulundu. 16 S. aureus izolatında, küçük koloni varyantı ve 24 P. aeruginosa izolatında ise mukoid koloni biçiminde fenotipik farklılık saptandı. Fenotipik farklılık saptanan izolatların tümü Grup II’de yer alan hastalardan izole edilmişti.

Sonuçlar: KF hastalarında hastalık süresi uzadıkça solunum yollarında kolonize olan bakterilerde immün sistemi yanıltan ya da immün sistemden kaçmalarını sağlayan fenotipik değişiklikler meydana gelmektedir. Bu değişikliklerin saptanması kolonizasyondan koruyucu medikal yaklaşımların oluşturulabilmesi açısından önemli olabilir. Klimik Dergisi 2019; 32(2): 178-81.

Cite this article as: Büdeyri S, Zer Y, Keskin Ö, Bilgiç Ertan S. [Evaluation of phenotypic characteristics of microorganisms isolated from respiratory tract of the patients with cystic fibrosis]. Klimik Derg. 2019; 32(2): 178-81. Turkish.

Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2