Kırım-Kongo kanamalı ateşi (KKKA) ve bruselloz ülkemizde yaygın olarak görülen zoonotik hastalıklardır. KKKA ve brusellozun bulguları arasında ateş, baş ağrısı, halsizlik, bulantı, kusma ve ishal yer alır. KKKA’da cilt, mukoza, organ kanamaları ve kreatin kinaz (CK) yüksekliği görülebilir. Her iki hastalığın laboratuvar bulguları lökopeni, trombositopeni, alanin aminotransferaz (ALT), aspartat aminotransferaz (AST), laktat dehidrogenaz (LDH) yüksekliği ve aktive parsiyel tromboplastin zamanı (aPTT) uzamasıdır. Bu olgu KKKA ve brusellozun karışabileceğini ve koinfeksiyonun mümkün olduğunu vurgulamak amacıyla sunuldu. Kırk altı yaşında çobanlık yapan erkek hastanın on gün önce keçilerinden biri ölmüş, kesip köpeklere yem olarak vermişti. Üç gün sonra ateş, üşüme, titreme, halsizlik şikayetleri başlamış; beşinci günde 4-5 defa olan sulu, kansız ishal şikayeti eklenmişti. Semptomların yedinci gününde artan halsizlik, oral alımda azalma ve uykuya eğilim şikayetleriyle hastanemizin acil servisine başvuran hasta kliniğimize yatırıldı. Hastanın kene tutunma öyküsü yoktu; ancak KKKA açısından endemik bölgede yaşıyordu, genel durumu iyiydi ve ateşi yoktu. Sistem muayeneleri normaldi. Laboratuvar incelemesinde lökosit sayısı 3600/mm3, trombosit sayısı 9000/mm3, ALT 1871 Ü/lt, AST 7626 Ü/lt, LDH 9283 Ü/lt, CK 516 Ü/lt, aPTT 100.4 saniye, kreatinin (Kr) düzeyi 1.8 mg/dl idi. Brucella serum tüp aglütinasyon testi 1/20, Brucella “immunocapture” aglütinasyonu 1/320 titrede pozitifti. KKKA polimeraz zincir reaksiyonu ve KKKA IgM antikorları pozitifti. Hastaya beş gün intravenöz immün globulin verildi; trombosit ve taze donmuş plazma replasmanı yapıldı. Takiplerde ateş ve kanama bulgusu olmadı; Kr düzeyleri düştü. Yatışının 12. gününde taburcu edildi; rifampisin ve doksisiklin tedavisi altı haftaya tamamlandı. Ülkemizin bruselloz ve KKKA açısından endemik bir bölge olduğu göz önüne alındığında, her iki infeksiyonun ayırıcı tanıda akla getirilmesi önem taşımaktadır. Klimik Dergisi 2019; 32(3): 341-3.

Cite this article as: Tahmaz A, Deniz M, Günay V, Öztoprak N. [Coinfection of Crimean-Congo haemorrhagic fever and brucellosis: A case report]. Klimik Derg. 2019; 32(3): 341-3. Turkish.

Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2