Amaç: Bu çalışmada kliniğimizde Kırım-Kongo kanamalı ateşi (KKKA) tanısıyla izlenen hastaların incelenmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler: 2009-2018 arasında KKKA tanısıyla izlenen 12 hastanın klinik özellikleri, laboratuvar bulguları ve tedavileri retrospektif olarak incelenmiştir.

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 37.6±13.7 (17-59 arası), 5 (%42)’si kadın, 7 (%58)’i erkekti. Hastaların tümünde kırsal bölge ziyareti vardı. En sık başvuru şikayetleri olarak 10 (%83) hastada ateş ve 6 (%50) hastada halsizlik saptandı. Hastaların 11 (%92)’i Konya ve çevresinden, 1 (%8)’i KKKA’nın endemik olduğu Gümüşhane’den gelmişti. 10 (%83) hastada kene teması saptandı. On hastanın tanısı, polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) yöntemiyle KKKA virusu (CCHFV) RNA pozitifliği gösterilerek; PCR-negatif olan 2 hastada ise ELISA yöntemiyle anti-CCHFV IgM antikorları pozitif bulunarak konuldu. Dört hastaya kanama nedeniyle kan ve kan ürünleri replasmanı yapıldı; 5 hastaya oral ribavirin verildi. On bir olguda şifa sağlanırken bir hasta kaybedildi. Hastanemizde herhangi bir nozokomiyal bulaşma görülmedi.

Sonuçlar: KKKA’nın önlenmesinde, kişisel korunma önlemlerine özen gösterilmesi ve kene sayısının azaltılması sağlanmalıdır. Özellikle kırsal kesimde yaşayan vatandaşlara ve sağlık personeline KKKA bulaşma yolları, korunma yöntemleri ve kenelerle ilgili eğitim verilmelidir. Konya’nın Beyşehir ilçesinde yer alan Beyşehir gölü, göçmen kuşların göç yolları üzerinde olduğundan, bölge insanının KKKA açısından risk altında olduğu dikkate alınmalıdır. Ateş ve halsizliği olan, trombositopeni ve karaciğer enzimlerinde yükselme tespit edilen hastaların ayırıcı tanısında mutlaka KKKA da düşünülmelidir. 

Klimik Dergisi 2019; 32(3): 292-7.

Cite this article as: Kepenek-Kurt E, Kandemir B, Erayman İ, Bulut R, Bitirgen M. [Crimean-Congo haemorrhagic fever and the role of the migrating birds]. Klimik Derg. 2019; 32(3): 292-7. Turkish.

Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2