Özet

Amaç: Sağlık çalışanları mesleki olarak birçok riskle karşılaşabilmektedir. Bunlardan en önemlileri, infeksiyonlar ve kesici ve delici alet yaralanmaları (KDAY)’dır. Bu anket çalışmasında KDAY ile ilgili bilgi durumu ve risk tespiti yapılmış, alınması gereken önlemler araştırılmıştır.

Yöntemler: Tanımlayıcı ve kesitsel tipte olan bu çalışmayla Şubat 2013’te hastanemizde aktif olarak çalışan 312 kişiye 18 sorudan oluşan anket uygulanmıştır. İlk altı soruda demografik bilgilere yer verilen anket, çoktan seçmeli sorulardan oluşmuştur. İkinci bölümde KDAY eğitimi alıp almadıkları ve maruz kaldıkları yaralanmaların hangi işlem sırasında olduğu, yaralanma sırasında koruyucu ekipmanın varlığı, KDAY sonrasında neler yaptıkları sorgulanmış ve önlemlere ait sorular son bölümde yer almıştır.

Bulgular: Anket uygulanan sağlık çalışanlarının %48’i KDAY’dan korunma yöntemleri ve maruz kalındıktan sonra  yapılması gerekenler hakkında son bir yılda eğitim almıştı. Anket uygulanan sağlık çalışanlarının %97’sinin KDAY hakkında bilgiye sahip olduğu anlaşıldı. Katılımcıların %56’sı KDAY’a maruz kaldığını belirtti. En sık maruz kalan meslek grubu hemşireler olarak belirlendi. En sık yaralanma nedeni, injektör iğnesi batması olduğu saptandı. Yaralanmayı izleyen anlarda katılımcıların yarısı hiçbir şey yapmadıklarını ifade etti.

Sonuçlar: Bu anket, çalışanların KDAY hakkında bilgiye sahip olduğunu, ancak maruz kalındıktan sonra uygulanması gereken işlemler hakkında yeterli düzeyde bilgi ve pratiğe sahip olmadıklarını göstermektedir. Bu sonuçlar sağlık çalışanlarının yaralanma sonrasında yapmaları gerekenler konusunda daha fazla eğitime ihtiyaç olduğunu göstermektedir. 

Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2