Özet

Amaç: Bu çalışmada, kemoterapi başlanacak olan onkoloji hastalarında, kemoterapi öncesi HBV serolojisinin araştırılıp araştırılmadığı; hepatit B yüzey antijeni (HBsAg) ve/veya hepatit B kor antikoru (anti-HBc IgG) saptanan olgularda antiviral profilaksi başlanıp başlanmadığı değerlendirildi.Yöntemler
: Çalışma Mayıs 2012- Nisan 2014 tarihleri arasında, retrospektif olarak yapıldı. Çalışmaya onkoloji polikliniğinde tanı ve tedavi alarak takip edilen ve solid organ malignitesi nedeniyle kemoterapi başlanan hastalar dahil edildi. İstatistiksel değerlendirme için IBM SPSS Statistics  for Windows. Version 22.0 (Statistical Package for the Social Sciences, IBM Corp., Armonk, NY, ABD) programı kullanıldı.Bulgular
: Çalışma sonucunda düzenli olarak takip edilen 1476 hastanın verilerine ulaşıldı. Hastaların %49.4’ü erkek, %50.6’sı kadın olup ortalama yaş 60.6 ±13.3 olarak hesaplandı. Hastaların 864 (%58.1)’ü HBV infeksiyonu açısından taranmıştı. Tarama için hastaların %53.8’inde HBsAg ve anti-HBs birlikte, %4.3’ünde ise yalnızca HBsAg kullanılmıştı. Anti-HBc IgG hiçbir hastada araştırılmamıştı. Tarama yapılan hastaların %3.5’inde HBsAg pozitifliği ve %37.9’unda anti-HBs pozitifliği tespit edilmişti. HBsAg-pozitif hastalardan %74.1’ine antiviral profilaksi (2 hastada entekavir, 21 hastada lamivudin) başlanmış; sekiz hasta ise antiviral profilaksi almamıştı.Sonuçlar
: Çalışma sonucunda kemoterapi alacak hastaların çoğunda HBV serolojisi araştırılmış olmakla birlikte kullanılan serolojik parametrelerin, çoğunlukla uygun olmadığı saptanmıştır. Bu konudaki farkındalığın artırılması için daha fazla çalışma gereklidir. Cite this article as
: Türkoğlu E, Uysal M, Demirtürk N. [Investigation of hepatitis B serology in oncological patients receiving chemotherapy].  Klimik Derg. 2018; 31(2): 101-5. Turkish.

Cilt 37, Sayı 2 Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2